AT vid Lasarettet i Ystad

Lasarettet i Ystad har ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet och tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken och har cirka 1 000 anställda.

Vi är ett greppbart lasarett vilket underlättar samordning och kommunikation, något som utan tvekan gynnar våra patienter, men som också ger dig som AT-läkare en helhetsbild och en tillgänglighet till erfarna kollegor som ger dig det stöd du behöver på vägen till din legitimation. Ystad har ett gott rykte som utbildningssjukhus där möjligheter till självständigt arbete med bra stöd är en naturlig del av AT.

Tjänstgöringen omfattar 18 månader och är förlagd till Lasarettet i Ystad. Blocken omfattar tjänstgöringsavsnitt i 4,5 månader Kirurgi, 4,5 månader Internmedicin, 3 månader Psykiatri och slutligen 6 månader allmänmedicin.

Opererande specialiteter

Som AT-läkare i opererande specialiteter får du tidigt självständigt handlägga fall på Akutmottagningen, men alltid med bra stöd från bakjour och andra seniora läkare. Du medverkar vid operationer och får ibland också själv operera tillsammans med erfaren kirurg. Under fem veckor är du placerad inom ortopedin och i två veckor inom anestesin, resten av tiden är du inom kirurgiverksamheten. Dag- och kvällsjourer inom kirurgi och ortopedi förekommer. Vid jourarbetet har du alltid tillgång till en senior kollega.

Invärtesmedicinska specialiteter

Internmedicin tar hand om patienter inom såväl planerad som akut verksamhet. Placeringen genomsyras av viljan att skapa de bästa förutsättningar för att AT-läkaren ska få en bred, men ändå djup inblick i de internmedicinska spörsmålen. Du kommer att tjänstgöra på akutmottagningen och de internmedicinska avdelningar, men har även möjlighet att tjänstgöra en vecka inom barnmedicin i Ystad eller infektionsmedicin i Kristianstad. Du deltar även i jourverksamheten med tillgång till en senior kollega.

Psykiatri

Psykiatriavsnittets 3 månader tjänstgör du inom den allmänpsykiatriska verksamheten, akutpsykiatrin och psykosverksamheten i Malmö eller Lund. Utifrån intresse och tidigare erfarenhet från psykiatrin, kan din tjänstgöring också förläggas till beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Jourtjänstgöring förekommer, men alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega.

Allmänmedicin

Allmänmedicinavsnittets 6 månader är förlagda på en vårdcentral i sydvästra och mellersta Skåne. På vårdcentralen får du arbeta med mottagningsarbete, men med anpassat schema. Du får se hur de andra i primärvården arbetar - distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykolog, kurator och sjuksköterskor. Någon särskild jourtjänstgöring ingår inte, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring. Placeringen görs på vårdcentralerna i Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo eller på Novakliniken i vårt område.

Utbildning

Här är några exempel på utbildningar du får delta i som AT-läkare i Ystad

  • Kurs i akutsjukvård
  • Sjukskrivningens praktik
  • AT-ting med 3 dagars internat
  • Ledarskapsutbildning
  • Schemalagd undervisning minst 2 timmar varje vecka
  • Deltagande i reflektions-/Balintgrupp under hela AT erbjuds, men är frivilligt

Handledning och återkoppling

Som AT-läkare har du en huvudhandledare under hela AT-perioden och en individuell handledare inom respektive tjänstgöringsavsnitt. Klinisk vardaglig handledning får du av alla kollegor. Obligatorisk medsittning vid varje avsnitt. Under jourtid finns legitimerad och erfaren kollega på plats.

Organisation kring AT-läkaren

Som AT-läkare är du anställd i Utbildningsenheten som i sin tur tillhör HR. För att kunna erbjuda dig allmäntjänstgöring av bästa möjliga kvalitet har vi ett team inom Utbildningsenheten som består av AT-chef, AT-studierektor, utbildningshandläggare och administratör.

Vi lägger stor vikt vid en god utbildningskvalitet och arbetar ständigt för att vidareutveckla och förbättra AT-utbildningen. I vårt AT-råd har vi med representanter från alla enheter som har AT-läkare samt fyra AT-läkare, för att i dialog arbeta med förbättringsarbetet.

Ansökan till AT vid Lasarettet i Ystad

Varje år annonseras 16 AT-block till Lasarettet i Ystad, 8 på våren och 8 på hösten. Annonsering äger rum i mitten av februari och mitten av september.

Alla ansökningar sker online via "Lediga jobb i Region Skåne". Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar med e-post.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter