AT vid Lasarettet i Ystad

Lasarettet i Ystad har ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet och tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken och har cirka 1 000 anställda.

Vi är ett mindre och greppbart lasarett, vilket underlättar samordning och kommunikation. Detta gynnar utan tvekan våra patienter, men även dig som AT-läkare. Hos oss får du både en helhetsbild och erfarna kollegor som kan ge dig det stöd du behöver på vägen till din legitimation.

Ystad har ett gott rykte som utbildningssjukhus där en naturlig del av AT är möjligheter till självständigt arbete med bra stöd. Tjänstgöringen omfattar 18 månader, är förlagd till Lasarettet i Ystad och omfattar tjänstgöringsavsnitten:

 • fyra och en halv månader inom opererande specialiteter
 • fyra och en halv månader inom internmedicin
 • tre månader inom psykiatri
 • sex månader inom allmänmedicin.

Det finns möjlighet till en valfri vecka inom opererande specialiteter och internmedicin.

Opererande specialiteter

Som AT-läkare i opererande specialiteter får du tidigt självständigt handlägga fall på akutmottagningen. Alltid med stöd av seniora kollegor. Du tar hand om både kirurg-, urolog- och ortopedpatienter på akutmottagningen genom hela placeringen.

Din primära placering är inom allmänkirurgin. Du har även placering inom ortopedi, urologi, gynekologi samt narkos. De opererande specialiteterna fördelar sin verksamhet på akutmottagning, klinisk mottagning, vårdavdelning samt operationsavdelning. Du kommer att delta i samtliga delar av verksamheten. 

Under din placering kommer du även att få önska en valfri vecka inom annan specialitet, med fördel inom annan opererande specialitet, exempelvis inom ÖNH. 

Arbetet på akutmottagningen inkluderar kvällar, nätter och helger. Jourverksamheten är en central och naturlig del av de opererande specialiteternas åtaganden och utgör ytterst bra utbildningstillfällen. Du blir därmed också en viktig del av samarbetet och patientarbetet på akutmottagningen.

Invärtesmedicinska specialiteter

Internmedicin tar hand om patienter inom såväl planerad som akut verksamhet. Placeringen genomsyras av viljan att skapa de bästa förutsättningar för att AT-läkaren ska få en bred, men ändå djup inblick i internmedicin. Du kommer att tjänstgöra på akutmottagningen och de internmedicinska avdelningarna, det finns även möjlighet till valfri vecka inom till exempel barnmedicin. Du ingår i jourverksamheten med nattjourer och helgjourer med tillgång till en senior kollega.

Psykiatri

Psykiatriavsnittets tre månader tjänstgör du inom den allmänpsykiatriska verksamheten, akutpsykiatrin och psykosverksamheten i Malmö eller Lund alternativt Ystad med placering i Kristianstad för slutenvård och jourtjänstgöring. Utifrån intresse och tidigare erfarenhet från psykiatrin, kan din tjänstgöring också förläggas till beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Jourtjänstgöring förekommer, men alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega.

Allmänmedicin

AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på någon av vårdcentralerna i sydöstra Skåne (Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo alternativt Simrishamns kommun). Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men du har alltid möjlighet att fråga en erfaren kollega. Som AT-läkare har du goda möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper. Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning, ger dig tillfälle att utvecklas i läkarrollen och i teamsamverkan.

Det ingår utbildningstid på fyra timmar varje vecka och inom ramen för detta ges utbildningar inom ämnesområden för primärvård, tillsammans med AT-läkare i Lund och Malmö. AT-ansvarig inom primärvården meddelar dig om dessa scheman för utbildningarna.

Utbildning

Här är några exempel på utbildningar du får delta i som AT-läkare i Ystad:

 • kurs i akutsjukvård
 • sjukskrivningens praktik
 • AT-ting
 • schemalagd undervisning minst två timmar varje vecka.

Handledning och återkoppling

Som AT-läkare har du en huvudhandledare/mentor under hela AT-perioden och en individuell handledare inom respektive tjänstgöringsavsnitt. Klinisk vardaglig handledning får du av alla kollegor. Obligatorisk medsittning vid varje avsnitt. Under jourtid finns legitimerad och erfaren kollega på plats.

Organisation kring AT-läkaren

För att kunna erbjuda dig allmäntjänstgöring av bästa möjliga kvalitet har vi ett team som består av AT-chef, AT-studierektor och AT-samordnare.

Vi lägger stor vikt vid en god utbildningskvalitet och arbetar ständigt för att vidareutveckla och förbättra AT-utbildningen. I vårt AT-råd har vi med representanter från alla enheter som har AT-läkare för att tillsammans arbeta med förbättringsarbetet.

Ansökan till AT vid Lasarettet i Ystad

Varje år annonseras 16 AT-block till Lasarettet i Ystad, åtta på våren och åtta på hösten. Platsannonserna läggs ut i februari och september varje år.

Alla ansökningar sker online via "Lediga jobb i Region Skåne". Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar med e-post.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.