Patientsäkerhet

För att vården ska vara så säker som möjligt arbetar vi på många olika sätt med att förebygga risker och skador som kan uppstå på sjukhuset. Som patient har du också möjlighet att göra vården säkrare.

Personalen har alltid ansvaret för att din vård ska vara så säker som möjligt men som patient kan du också bidra till en säkrare vård. Till exempel genom att fråga om det är något du inte förstår eller att säga till om något verkar vara fel.

Här är exempel på vad du kan göra för att hjälpa oss att minska riskerna i vården:

 • fråga hellre för mycket än för lite
 • fråga om din fortsatta vård och behandling
 • ta gärna med en närstående om det känns bra för dig 
 • tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner
 • lär känna dina läkemedel – vilka du tar, i vilken dos och varför
 • om du röker – gör ett rökuppehåll i samband med operation 

Lex Maria

Om en allvarlig händelse eller skada har inträffat gör vi en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Det är ett krav som finns i patientsäkerhetslagen. Det är sjukhusets chefläkare som avgör om händelsen ska anmälas enligt lex Maria.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.