ST-tjänstgöring

I Ängelholm erbjuder vi ST-utbildning inom internmedicin, med möjlighet till subspecialisering. Vi erbjuder även ST i geriatrik, rehabiliteringsmedicin, reumatologi, allmänmedicin och, vid intresse, neurologi. För närvarande har vi ett tiotal ST-läkare hos oss.

Vi är ett gott exempel på hur morgondagens vård kan se ut. Hos oss samarbetar både kommunal verksamhet, primärvård och sjukhusbunden specialistvård.

Vi upplever att vår lösning skapat en bättre vårdkedja som förbättrar flödet och tillgängligheten för våra patienter. Det har även skapat en bättre arbetsmiljö och delaktighet för de anställda. 

Vi tar vara på personalens iakttagelser och kunskap i det dagliga arbetet och bygger på så sätt en bra vård.

Ansökan

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Lediga jobb

Forskning under din ST-tjänstgöring

För dig som är intresserad finns det möjlighet att forska under din ST. Sjukhuset i Ängelholm ingår i förvaltningen Skånes sjukhus nordväst där Helsingborgs lasarett också ingår. 

Forskningen på alla dessa sjukhus samordnas därför. Det finns även en geografisk närhet och ett kliniskt samarbete med Skånes universitetssjukhus, där det finns många möjligheter att knyta kontakter till forskare och forskargrupper inom din specialitet.

Utbildning och kompetensutveckling

Förutom patientsäkerhet och evidensbaserad vård prioriterar vi utbildningsansvaret för ST-läkare. Vi satsar på en ständigt förbättrad undervisningsmiljö där du som ST-läkare är en aktiv del i ansvaret för att skapa bästa möjliga villkor för specialistutbildningen.

För deltagande i utbildningsaktiviteter som krävs för måluppfyllelse avsätts det nödvändiga antalet dagar av verksamheten.

Ledarskaps-ST

Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne.

Programmet riktar sig till ST-läkare anställda av Region Skåne som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management, och som är intresserade av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

Handledning

Du kommer under din ST-tjänstgöring ha tillgång till en personlig handledarutbildad specialist.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter