AT-tjänstgöring

Som AT-läkare på Ängelholms sjukhus, får du en unik möjlighet att bli en del av framtidens vård redan idag.

Vi är ett gott exempel på hur morgondagens vård kan se ut. Här samarbetar både kommunal verksamhet, primärvård och sjukhusbunden specialistvård. Vi upplever att vår lösning skapat en bättre vårdkedja som förbättrar flödet och tillgängligheten för våra patienter.

Vår lösning har även skapat en bättre arbetsmiljö och delaktighet för de anställda. Vi tar vara på personalens iakttagelser och kunskap i det dagliga arbetet och bygger på så sätt en bra vård.

Som AT-läkare hos oss får du ta ett steg fram och ta ansvar redan under handledning, för att som legitimerad läkare lättare kunna axla den roll och det ansvar som det innebär.

Ansökan

Hos oss finns 24 AT-tjänster, så kallade AT-block. Ansökan sker två gånger per år med tillträde i skiftet av februari/mars och augusti/september. Vi tar varje år in 17 nya AT-läkare – 8 på våren och 9 på hösten.

Tjänstgöringsavsnitt

Dina fyra tjänstgöringsavsnitt har följande uppdelning och innehåll:

Medicinblocket, 6 månader

Du roterar mellan avdelning och akutmottagning. Placeringen innebär även tjänstgöring inom anestesi och IVA. På avdelningen tjänstgör du tillsammans med en överläkare, specialist eller erfaren ST-läkare.

Den jour som du ingår i är främst förlagd till Akutmottagningen vid Hälsostaden, Ängelholms sjukhus. Under den senare delen av tjänstgöringsperioden får du här möjlighet att gå som dagjour med uppbackning av specialist i form av dagbakjour.

För att få komplettering med nattjour och vissa akutfall, tjänstgör du någon/ några veckor på medicinakuten vid Helsingborgs lasarett.

Kirurgblocket, 3 månader

Kirurgplaceringen är i huvudsak förlagd till Helsingborg men viss tjänstgöring i Ängelholm förekommer.

I Helsingborg tjänstgör du främst på KAVA (Kirurgisk akutvårdsavdelning) och kirurgi-/ortopedakuten.

Psykiatriblocket, 3 månader

Här har du tjänstgöring på både avdelning och mottagning. Placeringen är i dagsläget förlagd till i huvudsak Helsingborg. Psykiatriplaceringen innefattar i dagsläget ingen jour utöver normal arbetstid.

Allmänmedicin, 6 månader

Du kommer att jobba i primärvården inom en offentlig eller privat vårdcentral i Hälsostaden/Ängelholms sjukhus upptagningsområde.

Du får gott om tillfällen att tillämpa och befästa de kunskaper som du erhållit under tidigare block. Det ges även möjlighet till en valfri vecka inom annan specialitet.

Utbildning och kompetensutveckling

Hos oss har vi delat upp introduktionsveckan över två veckor och varvar introduktion med klinisk tjänstgöring. Vi startar en vecka tidigare än andra sjukhus, vilket innebär möjlighet att arbeta kliniskt redan under första introveckan.

Obligatoriska utbildningar kommer att erbjudas, till exempel Akutkurs, STRAMA och AT-ting. Utöver detta kommer det inom respektive placering erbjudas regelbundna utbildningstillfällen.

Handledning och återkoppling

Som AT-läkare hos oss har du en personlig handledare under varje placering. Du får dessutom vardaglig handledning av dina kollegor. Vi erbjuder även mentorskap vilket innebär att du kan, om du så önskar, få en tillägnad mentor som följer dig under hela AT-tjänstgöringen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter