AT-tjänstgöring

Som AT-läkare på Ängelholms sjukhus får du ta ett steg fram och ta ansvar redan under handledning, för att som legitimerad läkare lättare kunna axla den roll och det ansvar som det innebär.

Ansökan

Hos oss finns 20 AT-tjänster, så kallade AT-block. Ansökan sker två gånger per år med tillträde i skiftet av februari/mars och augusti/september. Vi tar varje år in 10 AT-läkare på våren och 10 på hösten.

Tjänstgöringsavsnitt

Dina tre tjänstgöringsavsnitt har följande uppdelning och innehåll:

  • Sjukhustjänstgöringen, 9 månader: du arbetar inom internmedicin och inom opererande specialiteter. Under den här tiden är du på en akutmottagning, avdelning och mottagning.
  • Psykiatri, 3 månader: Under denna tid arbetar du i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin.
  • Allmänmedicin, 6 månader: Här kommer du arbeta på en vårdcentral inom sjukhusets upptagningsområde.

Utbildning och kompetensutveckling

Du inleder din AT-tjänstgöringsperiod med två veckors introduktion. Du kommer också få introduktioner inför varje ny placering i verksamhetsområdena.

Under din AT har du olika lokala föreläsningar och deltar på akutkurs och på verksamhetsområdenas gemensamma föreläsningar. Dessutom får du åka på AT-tinget, Strama-utbildning (antibiotikabehandling) och delta i fokusdagar.

Handledning och återkoppling

För varje del i din AT så finns en ansvarig studierektor. Studierektorn planerar utbildningsaktiviteter, utser din handledare och säkerställer att målen för de olika tjänstgöringsavsnitten nås. Handledaren ger dig stöd i kliniska frågor, förhållningssätt och etik.

Vi arbetar ständigt för att förbättra AT i samråd med AT-chef, studierektorer, administrativt ansvariga samt representanter för AT-läkarna genom vårt AT-råd cirka 2 gånger per termin.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.