Smärtrehabiliteringsmottagningen

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Ängelholm Sjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi tar emot patienter med långvarig smärta (ej cancer) för bedömning och ställningstagande till smärtrehabilitering. Du är i arbetsför ålder med långvarig smärta och där smärtan till stor del dominerar det dagliga livet.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du får frågeformulär som du ska skicka in till oss. Därefter kan du kallas till teammottagning eller till läkarmottagning. Vi kan också skicka rekommendationer till läkaren på din vårdcentral.

Ditt besök hos oss

Ta med legitimation och eventuellt högkostnadskort eller frikort.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Under

  • Alla i rehabiliteringsteamet kommer träffa dig enskilt under en dag.
  • Besöket tar ungefär sex till sju timmar inklusive kaffepaus (vi bjuder), och lunchpaus.
  • Du kan köpa din lunch i vår kafeteria, eller ta med din egen matlåda att värma.
  • Dagen avslutas med ett gemensamt möte, där vi delger dig vad vi kommit fram till under dagen.
  • En rehabiliteringsplan läggs upp där vi rekommenderar något av våra smärthanteringsprogram och/eller andra rehabiliteringsinsatser.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter