Smärtrehabiliteringsmottagningen

Hitta hit

Stadsbuss 1 stannar vid hållplats Ängelholm Södra Sjukhuset. Öresundståg och pågatåg stannar vid Ängelholm C.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi tar emot patienter med långvarig smärta (ej cancer) för bedömning och ställningstagande till smärtrehabilitering. Du är i arbetsför ålder med långvarig smärta och där smärtan till stor del dominerar det dagliga livet.

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du får frågeformulär som du ska skicka in till oss. Därefter kan du kallas till teammottagning eller till läkarmottagning. Vi kan också skicka rekommendationer till läkaren på din vårdcentral.

Ditt besök hos oss

Om du blir du kallad till en teammottagning träffar du olika yrkeskategorier.

Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort eller frikort.

Om du behöver tolk meddela oss i god tid innan ditt besök så bokar vi det åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

På mottagningen betalar du för besöket med kort eller faktura. För betalning med kontanter har sjukhuset en särskild kassa. Besöket är avgiftsfritt för dig under 20 år och över 85 år.

Hitta kassa för kontantbetalning

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Under besöket

  • Alla i rehabiliteringsteamet kommer träffa dig enskilt under en dag.
  • Besöket tar ungefär sex till sju timmar inklusive kaffepaus (vi bjuder), och lunchpaus.
  • Du kan köpa din lunch i vår kafeteria, eller ta med din egen matlåda att värma.
  • Dagen avslutas med ett gemensamt möte, där vi delger dig vad vi kommit fram till under dagen.
  • En rehabiliteringsplan läggs upp där vi rekommenderar något av våra smärthanteringsprogram och/eller andra rehabiliteringsinsatser.

Vi som jobbar här

Specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, socionom och  medicinska sekreterare.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.