Halsmandelsoperation

På denna sida finns viktig information kring din halsmandelsoperation.

Före

Kontakta oss två vardagar före din behandlingsdag


Ring 15.00–16.00 på tel 0410-555 03 för att få veta när du ska infinna dig på operationsenheten i Trelleborg. Ibland är det svårt att komma fram men vi tar emot samtal tills alla som skall opereras fått sin tid.

Ibland kan det bli väntetid, oftast beror förseningen på att operationen före din behandling tar längre tid än beräknat.

Vid sjukdom eller annat förhinder

Var god ring Öron- näs- och halsmottagningen på tel 0410–551 98 menyval 2 måndag–fredag 08.00–09.00.

Användning av olika läkemedel

Vissa receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra till exempel Magnecyl och Treo samt kosttillskott som Omega 3 kan öka risken för blödning och skall undvikas sju dagar före din operationsdag. Läkemedel såsom Diklofenak (Voltaren) och Ipren ska undvikas 24 timmar före operation.
Använder du kontaktlinser ber vi dig bära glasögon denna dag.

Diabetiker

Om du inte fått någon ordination inför din operation så ta inte insulin eller diabetestabletter operationsdagens morgon. Ta med dina diabetesläkemedel till operationsenheten.

Astma

Inhalerar du astmaläkemedel tar du morgondosen hemma. Ta med din astmamedicin till operationsenheten.

Att tänka på inför operation

Borttagande av halsmandlar utförs i full narkos. Kvällen före eller operationsdagens morgon börjar du med att ta av alla smycken inklusive klocka och piercing. Ta även bort nagellack på händer och fötter. När du duschar skall du använda vanlig flytande tvål. Torka med en ren handduk och ta på rena kläder. Använd inte hudlotion. Lämna dina smycken hemma. Undvik parfym och rakvatten. (gäller även anhöriga)

När du kommer till lasarettet går du till receptionen som finns vid huvudentrén, för registrering. Förälder ska ta med legitimation. Därefter går du till operationsenheten som ligger på våning 1, följ skylt för hiss B. (OBS: Huvudentrén stänger klockan19.00, använd ingång 2A, se karta)

Fasta inför operation

Du fastar efter klockan 24.00 natten inför din operation. Detta för att förhindra kräkning i samband med narkos. Fasta innebär att du inte får äta, inte tugga tuggummi eller äta karameller. Inte snusa eller röka. Du får dricka ett glas (totalt tre deciliter) av klara drycker, såsom vatten, saft, kaffe och te (utan mjölk) fram till två timmar innan du ska infinna dig på operationsavdelningen.

Barn och operation

Genom att förbereda ditt barn inför halsmandeloperationen kan du undvika onödig stress och oro. Ett lugnt, väl förberett barn med en positiv inställning till det som ska ske, upplever mindre smärta och hanterar smärta bättre samt återhämtar sig snabbare. Det finns flera saker som du kan göra tillsammans med barnet för att göra upplevelsen så bra som möjligt. Om detta kan du läsa i informationsmaterialet på Tonsilloperation.se för att hjälpa ditt barn att förstå varför operationen behöver utföras. Här kan barnen också lyssna på sagorna om Elias och Moa. Informationsmaterialet finns på flera olika språk

Lekrum

Du och ditt barn är mycket välkomna att besöka oss i vårt lekrum på operationsenheten. Lekrummet är en enklare operationssal där barnet kan utsätta dockor och kramdjur för både sprutor och bandage, och därmed också leka bort lite av sin oro. Ni har också möjlighet att ställa frågor till anestesisjuksköterskan.
Lekrummet är öppet varje onsdag klockan 15:00–16:00.
Vi kan också avtala annan tid om ni önskar. Ring oss på 0410-555 03 för mer information.

Under

Före din operation får du alltid prata med den läkare som ska operera dig. Vi tar med dig till ett förberedelserum. Vi mäter blodtryck och EKG-plattor sätts på för hjärtövervakning. Du får en klämma på fingret som mäter syremättnaden i blodet.

Inför operationen sätts en plastkanyl i ett blodkärl av anestesisjuksköterskan. Om det är ett barn som ska opereras eller om du är rädd för nålstick vill vi att du köper EMLA på apoteket. EMLA är en receptfri bedövningskräm som minskar smärtan vid nålstick. Placera EMLA över ett synligt blodkärl på handryggen och/eller i varje armveck en timme innan du kommer till operationsavdelningen. Följ medföljande instruktion i förpackningen. EMLA finns både som kräm och plåster. 

På operationsenheten får du byta om till patientskjorta. Du får ett skåp där du kan låsa in dina kläder och andra tillhörigheter. Anestesisjuksköterskan ger dig läkemedel för att förebygga smärta och illamående samt lugnande läkemedel inför din operation.

För barn eller vuxna med särskilda behov

Endast en vuxen anhörig får följa med in på operation och uppvakningsenheten. Syskon får inte följa med in på operation och uppvakningsenheten.

Efter

Efter operationen flyttas du till uppvakningsenheten där kontrollen av puls, blodtryck och syremättnad i blodet fortsätter. Du stannar kvar minst tre timmar efter operationen

Planera i god tid att en vuxen person kommer och hämtar dig vid hemgång. Att du har en svensktalande, vuxen person, hos dig under natten efter operationen. Att du har tillgång till telefon under operationsdygnet. Du behöver inte stanna på lasarettet utan kan åka hem samma dag.
Efter operationen sker det normalt inga planerade återbesök.

Övrig information

Tänk på att väntetiden för dig som anhörig kan bli lång. Ta gärna med dig något att läsa i, egen matsäck och dryck. Kylskåp finns, dock inte värmningsmöjligheter. Efter ingreppet när barnet är piggare är det tillåtet för barnet att använda egen elektronik till exempel Nintendo.
På grund av sekretess och av hänsyn till andra patienter är det inte tillåtet att ta kort eller filma på operations- och uppvakningsenheten. Mobiltelefon får endast användas i flygplansläge.

Hemma igen

Efter operationen kan du känna svår smärta från hals, öron och käkar, speciellt om man tagit bort hela halsmandeln. Det är normalt att smärtan tilltar tre till fem dagar efter operationen. Andra symtom är trötthet, illamående och kräkningar oftast på grund av att man svalt blod efter operationen.

Att känna klumpkänsla i halsen är normalt. De första dagarna kan det kännas obehagligt i tungan vilket beror på att tungan pressas ned med ett speciellt instrument under operationen. Besvären lindras om du rör på tungan. I halsen ser du sårbildningar och vita beläggningar på vardera sidan om gomspenen. Beläggningarna torkar och stöts bort efter fem till tio dagar. Det kan lukta sötaktigt från munnen. Gomspenen kan vara svullen de första dagarna och saliven kan vara rosafärgad.

Hur du kan lindra smärtan

Det är mycket viktigt att du tar smärtstillande mediciner regelbundet de första dagarna efter operation. Speciellt när hela halsmandlarna är borttagna. Grunden för smärtlindring är till exempel Panodil eller Alvedon, (Paracetamol) och ska intas var 6:e-8:e timme. Du kommer också att få recept på smärtstillande läkemedel av doktorn som opererat dig. Smärtstillande medicin finns även som brustablett, smälttablett, mixtur och stolpiller. Var noga med att följa läkarens ordination.

Det är viktigt att du kommer igång med att dricka och äta. Sval dricka och mjuk mat fungerar bäst de första dagarna. Torrhet i halsen ökar smärtupplevelsen. Drick vätska ofta eller sug på en isbit/isglass. Följ de kostråd som du fått med dig hem.
Ta smärtstillande 30-60 minuter innan du skall äta så minskar smärtan när du sväljer maten.

Under natten är det bra om du ligger med huvudet högre än vad du brukar. Då minskar slemhinnesvullnaden i det opererade området vilket kan lindra värken.

Illamående och feber

Lätt illamående kan förekomma efteråt. Om kräkning fortsätter, och du inte får behålla någon vätska, kontakta Sjukvårdsrådgivningen eller ÖNH-mottagningen, se telefonnummer sist på sidan. Feber (Lätt temperaturstegring) operationsdagen eller dagen efter kan förekomma.

Fysisk aktivitet och sjukskrivning

Efter operation ska du undvika fysisk ansträngning såsom träning och tunga lyft. För barn gäller lugna lekar. Efter några dagar kan du vara ute korta stunder. Du ska inte sola eller bada. Undvik att träffa infekterade och förkylda personer under denna tid.

Sjukskrivning utfärdas för cirka fem till tio dagar. Barn hålls hemma från skolan. Intyg till försäkringskassan för "vård av barn" skrivs vid behov till föräldrar i samband med operationen.

Vart du ska vända dig om problem uppstår

Kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 om du:

  • Har blod i saliven.
  • Om du har stora svårigheter att få i dig vätska.
  • Om du är smärtpåverkad trots regelbundet intag av rekommenderade mediciner.
  • Om du är påverkad av feber.

Blöder det från halsen kontakta sjukvården omedelbart. Ta dig till närmsta akutsjukhus i Malmö eller Lund. Vid behov ring 112.

Du kan också få rådgivning dagtid genom att ringa: Öron-Näs-Halsmottagningen Trelleborg
Telefon: 0410-551 98 menyval 2 måndag–fredag 08:00–09:00, menyval 3 måndag–fredag 10:00–12:00
Öron-Näs-Halsmottagningen Universitetssjukhuset Malmö
Telefon: 040-33 10 12 måndag–fredag 08:00–10:00
Öron-Näs-Halsmottagningen Universitetssjukhuset Lund
Telefon: 046-17 16 00 måndag–fredag 08:00–10:00

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.