Om sjukhuset

Lasarettet Trelleborg har mottagningar för de allra vanligaste sjukdomarna; hjärtproblem, lungsjukdomar, neurologiska besvär, reumatiska sjukdomar, öron-näsa-hals , ögon, gynekologi, kirurgi, urologi, logopedi, ortopedi och diabetes.

Det finns en mottagning för barn och för personer som har besvär med magsäck och tarmar. I anslutning till lasarettet finns en psykiatrisk mottagning och ett palliativ team som åker hem till patienter för vård i livets slutskede.

Sjukhuset har en akutmottagning som har öppet varje dag mellan 08.00 och 20.00. Vid akut sjukdom övrig tid hänvisas patienter till akutsjukhusen i regionen.

Ambulanser kan dygnet runt köra patienter till Trelleborg för direktinläggning på vårdavdelning. Det gäller till exempel personer som drabbats av stroke och som läggs in för propplösande behandling.

Sjukhuset har ett ortopediskt centrum som utför planerade knä- och höftoperationer. Efter enklare ortopediska operationer, till exempel korsbandsskador, fotingrepp och axlar kan patienterna åka hem samma dag. Dagkirurgi bedrivs även för personer som har besvär med bland annat halsmandlar och polyper.

På sjukhuset är vi cirka 700 medarbetare.

Organisation

Lasarettet Trelleborg ingår i sjukvårdsförvaltningen Skånevård Sund, som är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

I Skånevård Sund ingår också primärvården i västra Skåne, sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg och Landskrona, Centrum för primärvårdsforskning och psykiatrin i Skåne. Organisatoriskt är förvaltningen indelad i tre sjukhus och två divisioner:

  • Helsingborgs lasarett
  • Lasarettet i Landskrona
  • Lasarettet Trelleborg
  • Division primärvård
  • Division psykiatri

Inom förvaltningen arbetar cirka 7400 personer inom flera olika yrken, till exempel sjuksköterskor, läkare, barnmorskor, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer och medicinska sekreterare.

Kontaktuppgifter till förvaltningens ledning

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter