Forskning

På alla sjukhus i Region Skåne bedrivs forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten.

Forskningen på Lasarettet Trelleborg

Läs mer om aktuell forskning på Lasarettet Trelleborg.

Forskning i Region Skåne

Region Skåne arbetar för att främja forskning och utveckling i Skåne. (skane.se)

Lär dig mer om forskning

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. (vetenskaphalsa.se)

Rådgivning och stöd för forskare

På skane.se kan du läsa mer om bland annat forskningsmedel, mötesplatser och nätverk.

Delta i klinisk studie

Delta som försöksperson och bidra till att driva forskningen framåt. (kliniskastudier.se)