Forskningen på Lasarettet Trelleborg

Lasarettet Trelleborg är del i Skånevård Sund. Skånevård Sund bedriver framstående forskning inom flera områden, däribland psykiatri, allmänmedicin, intensivvård och ortopedi. Tack vare forskningen kan vi ge våra patienter bättre vård enligt nya och vetenskapligt beprövade behandlingar och metoder.

Vi bedriver såväl stora, internationella projekt som mindre forskningsprojekt. I huvudsak bedrivs klinisk patientnära forskning. Exempel på större projekt är hudcancer, hjärtstopp och knäskador. I Trelleborg pågår, i samarbete med Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, en studie för att bestämma hur vävnader bryts ned vid ledsjukdomen artros.

Skånevård Sund värnar om att bygga miljöer och förutsättningar för att göra klinisk forskning möjlig, givetvis med hög säkerhet enligt forskningsetiska principer och riktlinjer. 

Flera av våra forskargrupper håller hög internationell klass och bedriver forskning som möjliggjorts tack vare att de i konkurrens beviljats medel från både lokala, nationella och internationella fonder.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter