Forskningen på Lasarettet Trelleborg

Lasarettet Trelleborg är en del av sjukvårdsförvaltningen Skånevård Sund som har engagemang i ett flertal forskningsprojekt.

I Trelleborg pågår, i samarbete med Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, en forskningsstudie för att bestämma hur vävnader bryts ned vid ledsjukdomen artros. I övrigt bedrivs forskningen inom Skånevård Sund i huvudsak vid Helsingborgs lasarett.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.