Forskning inom barn- och ungdomskirurgi på SUS

Inom barn- och ungdomskirurgin i Lund bedrivs forskningen nära familjer och patienter, som därför ofta får frågan om att vara med i våra studier. Våra forskningsprojekt görs både inom verksamheten i Lund samt i nationella- och internationella grupper tillsammans med barnkirurgiska kliniker i Sverige, Norden och Europa.

Forskning kring medfödda missbildningar

Vi forskar om medfödda missbildningar på mag-tarm-kanalen, bäckenbotten, urinvägar och könsorgan hos barn. Vi forskar för att förstå vilka operationsmetoder och behandlingar som hjälper barn och ungdomar med medfödda missbildningar bäst. Forskningen rör både barnens kroppsliga funktion och livskvalitet, men även teknisk utveckling för diagnostik och operation.

Forskningsfokus just nu ligger på:

  • Anorektala missbildningar och analatresi (ändtarmsöppning är felplacerad eller saknas)
  • Hirschsprungs sjukdom (nervsjukdom i tarmen)
  • Esofagusatresi (avbrott i matstrupen)
  • Mag-tarm-och urinvägsfunktion hos barn både med och utan missbildningar.

Tillsammans med Biomedicinskt centrum (BMC) görs även forskning i laboratorium för att förstå lungan vid diafragmabråck (bråck i mellangärdesmuskeln). Forskning bedrivs även, tillsammans med den plastikkirurgiska verksamheten i Malmö, kring missbildningar av könsorgan hos flickor och pojkar.

Med tillgång till de nyaste metoderna inom genetisk diagnostik via sjukhuset och Lunds universitet, har vi nyligen uppstartade forskningsprojekt kring ärftlighet vid olika medfödda missbildningar.

Tillsammans med Fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö Högskola, bedriver vi forskning kring hur unga vuxna upplever sin livskvalitet och sexuella hälsa.

Medicinsk och teknisk forskning

Vi är en av få verksamheter i världen som utför robotassisterad kirurgi på små barn, och dessutom bedriver forskning kring ämnet.

Vi har också ett forskningssamarbete med Lunds tekniska högskola för att forska fram säkra diagnostiska metoder på tarm och bäckenbotten med hjälp av den allra modernaste ultraljudstekniken.

I samarbete med med neonatal- och barnintensivvården, gör vi unik forskning kring kirurgi och smärtlindring på nyfödda och även för tidigt födda barn.

Tillsammans med Avdelningen för Barns-och familjers hälsa och reproduktiv hälsa bedriver vi också forskning för att kunna korta barnens tid på sjukhuset efter operationer genom att införa möjlighet till kommunikation i hemmet via elektroniska plattor.

Vi leder också aktiv forskning inom global hälsa och har flertalet samarbeten med kliniker i utvecklingsländer såsom Haiti, Uganda och Nigeria.