Resursteamet - SUS eget bemanningsföretag

Resursteamet
Du kommer att gilla Resursteamet om du: Gillar omväxling, vill kunna påverka dina arbetstider och din lön, vill ha balans mellan jobb och fritid, vill tillhöra ett team med chef och kollegor.

- Det allra bästa är att jag får jobba inom väldigt många specialiteter på sjukhuset och ibland även på vårdcentraler. Jag har fått en väldigt bred kompetens och erfarenhet och ute på avdelningarna ses vi på Resursteamet som förebilder. Vi får också ett annat helhetsperspektiv på patientflödet och kan sprida kunskap mellan avdelningarna. Vi har större möjlighet att påverka vårt schema, att ändra i efterhand och att ta ledigt andra tider än på sommaren. Jag träffar nya kollegor hela tiden, men har samtidigt mina kollegor i Resursteamet.
/ Malgorzata, sjuksköterska i Resursteamet

Se kort film om Resursteamet

Om Resursteamet
Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag. Skillnaden är att du är anställd av SUS, och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Resursteamet är en egen organisation inom SUS, och du har möjlighet till daglig kontakt med din chef. Tillsammans bildar ni ett team med hög kompetens, flexibilitet och yrkesstolthet. Att arbeta i Resursteamet kräver både erfarenhet och flexibilitet. Därför är lönen högre och du har möjlighet att påverka den beroende på hur mycket och när du arbetar.

Som medarbetare i Resursteamet blir du ett känt ansikte på SUS. Du blir allt snabbare delaktig i arbetet när du kommer tillbaka till avdelningar där du varit förut. Du får bra möjligheter att utveckla din kompetens och blir en specialiserad generalist genom att jobba inom vitt skilda områden, både inom specialistsjukvården och primärvården.


Vi som jobbar i Resursteamet idag ser de här fördelarna med att jobba här:

  • Friheten schemamässigt
  • Att få jobba på olika specialiteter
  • Att man går in som ”konsult” och inte helt och hållet tillhör de avdelningar/enheter man jobbar hos
  • Att man ändå tillhör en enhet och har sin chef närvarande
  • Att få lära sig lite om mycket och vara en specialiserad generalist
  • Lönen
  • Spänningen av att inte veta hur varje dag ser ut
  • Att det finns bra utvecklingsutvecklingsmöjligheter