Forskningen på SUS

Forskningen vid SUS håller hög internationell klass. Det gör att vi kan ge patienter bättre och bättre vård genom nya metoder för förebyggande åtgärder, diagnostik, behandling och rehabilitering.

Forskningen utvecklas i nära samarbete med patienter och anhöriga. Givetvis med hög säkerhet enligt forskningsetiska lagar och riktlinjer. Vi följer upp och utvärderar nya metoder systematiskt.

Både med nationella och internationella mått mätt håller SUS forskning hög klass. SUS är en tung aktör inom medicinsk forskning i Region Skåne och södra Sverige. Det finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan mellan sjukvården på SUS och forskningspartners av olika slag. Det gäller både forskning i samarbete med grundforskare, vårdforskning och gränsöverskridande projekt med andra ämnesområden.