Kontakta oss

Växel

Lund: 046-17 10 00
Malmö: 040-33 10 00

Besöksadress

Lund: Getingevägen 4
Malmö: Södra Förstadsgatan 101

Postadress

Alla inkommande brev är allmänna och diarieförs enligt gällande regler.
Brev till sjukhuset som ska registreras/diarieföras skickas till:
Skånes universitetssjukhus
Diarium, Rådhus Skåne
291 89 Kristianstad

Post till patienter skickas till:
Mottagarens namn
Avdelning
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund eller 205 02 Malmö

Frågor om patientavgifter, patientfakturor

Vänd dig till Patientservice:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Vardagar klockan 8 - 16
Ställ din fråga till Patientservice

Synpunkter på din vård

Kontakta Patientnämnden:
Telefon: 0770-110010
E-post: Contact

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 80 90
E-post: Contact

Beställa sjukresa

Beställ sjukresa i Skåne (utom Malmö):
Telefon: 0771-77 44 11

Du som bor i Malmö:
Telefon: 040-34 55 20

Anmäl försenad bil:
Telefon: 0771-77 44 22

Fax för beställning av resa:
0771-77 44 12 (ej sjukreseintyg)

Beställ resa via e-post:
Contact

Se också Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-775050
Fax: 0771-77 50 51
E-post: Contact

Fakturafrågor rörande färdtjänst:
Telefon: 0771- 95 19 51

Skånes universitetssjukhus i sociala medier   

Här finns en lista och länkar till sociala medier där du kan möta oss.