Ombyggnad pågår på sjukhusområdet i Lund

Visionsbild (Metro arkitekter) och nutidsbild Lund
Det byggs spårväg i Lund och den ska gå genom sjukhusområdet. Nu är byggarbetet igång och vägar utanför sjukhusområdet och in till det påverkas. Var därför ute i god tid inför ditt besök.

Stora delar av Getingevägen är stängda för biltrafik. För att kunna köra in på sjukhusets huvudinfartsväg Entrégatan med bil, måste du komma söderifrån, via Kung Oscars väg. Om du kommer norrifrån tar du dig enklast in på sjukhusområdet via Baravägen och sedan Lasarettsgatan eller Klinikgatan.

Det är bygget av SUS nya huvudinfartsväg som startar nu. Den kommer att ligga lite längre norrut på Getingevägen jämfört med dagens Entrégatan. Det är också här som den nya hållplatsen för spårvagn och buss ska ligga.

På den här kartan ser du hur du tar dig in på, ut från och runt på sjukhusområdet.

Karta över Lunds sjukhusområde.

Spårvägen i Lund

Vill du läsa mer om själva spårvägsprojektet kan du göra det på projektet webbplats www.sparvaglund.se