Gravid

Person som håller i ett graviditetstest.
När du är gravid följer vi dig och ditt barns hälsa. Du får också stöd inför att bli förälder.

När du fått ett graviditetsbesked kan du ha många tankar och frågor. Kontakta oss för råd och stöd. Du kan komma till oss för att få hjälp med att göra ett graviditetstest. Vi kan också hjälpa dig som vill ha rådgivning innan du försöker bli gravid.

Du som är gravid erbjuds att regelbundet besöka barnmorskemottagningen. Du får en och samma barnmorska som följer dig under hela din graviditet och fram till första tiden efter förlossningen.

Vid ditt första besök planerar vi tillsammans in dina besök och går igenom vad som kommer hända under din graviditet. Om du behöver mer stöd eller behandling som du inte kan få hos oss hjälper vi dig vidare.

På barnmorskemottagningen kan du gå på utbildningar och gruppträffar. Det finns till exempel amningsutbildning, föräldrautbildning och grupper som förbereder dig inför förlossning.

Hör av dig till oss så snart du får veta att du är gravid så att vi kan boka in ett första besök. Om du har några ärftliga sjukdomar eller tar något läkemedel behöver du berätta det för oss.

På 1177.se kan du läsa mer om besök på barnmorskemottagningen.

När ditt barn är fött är du välkommen till någon av våra barnavårdscentraler (BVC). Barnavårdscentraler i Primärvården Skåne  

Besöken hos oss kostar inget och vi som arbetar här har tystnadsplikt.