Ortopedi - Hässleholms specialitet

Två läkare opererar en patient.
Vi tar emot patienter från hela Sverige och är en av Skandinaviens största på knä- och höftledsoperationer med ledplastik.

Vi hjälper dig som har idrottsskador, sviktande leder eller reumatiska besvär som behöver opereras.

Ortopedimottagning

Till ortopedimottagningen kommer du för undersökning, bedömning inför och uppföljning efter din operation. Här kan du också få hjälp med vård av sår och utprovning av ortopediska hjälpmedel. Vi gör också mindre ortopediska operationer.

Knäleds- och höftledsoperation

Vår ortopediverksamhet är en av Skandinaviens största på knä- och höftledsoperationer med ledplastik. Vi har länge arbetat för att göra denna vård mer effektiv. Ett snabbare vårdförlopp när du har opererats innebär ökad patientsäkerhet och färre komplikationer. Du som opererar en höft- eller knäled hos oss får nu stanna kvar på sjukhuset i genomsnitt två dagar, vilket kan jämföras med 2003 då samma genomsnitt var sju dagar.

Dagkirurgi

Många av våra patienter får gå hem samma dag som de har opererats. Det gäller till exempel patienter som har opererats med titthålsoperation, eller som har opererat korsbandet, handen, axeln eller foten.

Amputationer och protesutprovning

Vi är även ledande inom amputationsvård. Andelen patienter som får en protes efter en underbensamputation hos oss är den högsta i Sverige. Rehabiliteringen är snabb, och du kommer att vara redo att börja använda din protes dubbelt så snabbt som på andra sjukhus. Vi har en uppskattad ”Gå-skola” där personer som har gått igenom en amputation lär sig att använda och leva med sin protes.

Vi behandlar motions- och idrottsskador

Vi har också en sjukgymnastmottagning med en motions- och idrottsskadeenhet. Där tar vi emot patienter i alla åldrar med besvär som är kopplade till idrottsutövande. Du behöver ingen remiss från vårdcentralen för att boka tid. Sjukgymnasten ställer oftast en diagnos när du är på ditt besök. Om sjukgymnasten misstänker att du behöver opereras, får en ortopedläkare bedöma ditt tillstånd.

Vi tar hand om dig

Det är vanligt att känna sig orolig före en operation. Vi är noga med att informera dig om den operation du kommer att vara med om. Det hjälper till att minska din oro och ger också bättre förutsättningar för en lyckad operation.

Vård med god kvalitet

Vi prioriterar kvaliteten på vår vård och är nationellt kända för våra korta väntetider och höga tillgänglighet. En anledning till att vi kan erbjuda en sådan standard är vår forskning.

Vi bedriver forskning inom ortopedi och handkirurgi. Vi är även med i nationella och internationella register, för att få objektiva bedömningar av vårt arbete. Det innebär att vi registrerar din operationsorsak, operationsmetod, protesval och eventuell omoperation. Din personliga integritet är dock helt skyddad, så oroa dig inte. Resultaten från de objektiva bedömningarna i registren har hittills varit mycket goda.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.