Ortopedi - Hässleholms specialitet

Vi tar emot patienter från hela Sverige och är en Skandinaviens största på knä- och höftledsoperationer med ledplastik.

Vi vårdar dig som har skador och besvär i kroppens leder, muskler och skelett. Här nedanför kan du läsa om våra olika behandlingar.

Ortopedimottagning

Ortopedimottagningen i Hässleholm undersöker patienten, gör bedömningar inför operation och följer upp patienten efter operationen. Här kan du också få hjälp med vård av sår, gipsning, att prova ut ortopediska hjälpmedel och med mindre ortopediska ingrepp.

Knäleds- och höftledsoperation

De flesta patienter som behöver en ny höftled eller knäled vårdas i Hässleholm. Vi har länge satsat på att göra denna vård mer effektiv, eftersom ett snabbt vårdförlopp när du har opererats innebär ökad patientsäkerhet och färre komplikationer. Sedan 2003 har sjukhusvistelsen för dig som har opererat höft- eller knäled minskat från sju till två dagar i genomsnitt.

Dagkirurgi

Många av våra patienter får gå hem samma dag som de har opererats. Det gäller till exempel patienter som har opererats med titthålsoperation, eller som har opererat korsbandet, handen, axeln eller foten.

Amputationer och protesutprovning

I Hässleholm är vi även ledande inom amputationsvård. Vi har högst andel patienter i Sverige som får en protes efter en underbensamputation. Rehabiliteringen är snabb, och du kommer att vara redo att börja använda din protes dubbelt så snabbt som på andra sjukhus. Vi har en uppskattad ”Gå-skola” där personer som har gått igenom en amputation lär sig använda och leva med sin protes.

Vi behandlar motions- och idrottsskador

I Hässleholm finns också en sjukgymnastmottagning med en motions- och idrottsskadeenhet. Där tar vi emot patienter i alla åldrar som upplever besvär som är kopplat till idrottsutövande. Du behöver ingen remiss från vårdcentralen för att boka tid. Sjukgymnasten ställer oftast en diagnos när du är här på ditt besök. Om hen misstänker att du behöver opereras, kopplar man in en ortopedläkare som bedömer ditt tillstånd.

Vi tar hand om dig

Vi är noga med att informera dig som ska opereras om den operation du kommer att vara med om. Det är vanligt att känna sig orolig före en operation, men om du är väl informerad om hur saker kommer att gå till kan oron minska och du kan bli frisk snabbare efter operationen.

Vård med god kvalitet

Vi prioriterar kvaliteten på vår vård. Nationellt är vi kända för våra korta väntetider och höga tillgänglighet, och anledningen till att vi kan erbjuda en sådan standard är delvis vår forskning.

Vi bedriver forskning inom ortopedi och handkirurgi. Vi är även med i nationella och internationella register, för att få objektiva bedömningar av vårt arbete. Det innebär att vi registrerar din operationsorsak, operationsmetod, protesval och eventuell omoperation. Din personliga integritet är dock helt skyddad, så oroa dig inte. Resultaten från de objektiva bedömningarna i registren har hittills varit mycket goda.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter