Ortopedi - Hässleholms specialitet

I Hässleholm finns Skandinaviens största enhet för höft- och knäledsoperationer. Hos oss får du tid för besök eller operation snabbt. Vi bestämmer en lämplig tid tillsammans med dig som patient!

Vi opererar patienter från hela Sverige och erbjuder vård för skador och besvär i kroppens leder, muskler och skelett. Vi behandlar exempelvis idrottsskador, sviktande leder och reumatiska besvär som behöver opereras. 

Knäleds- och höftledsoperation

De flesta patienter som behöver en ny höftled eller knäled vårdas i Hässleholm enligt ett så kallat "fast track"-koncept med tidig rehabilitering och hemgång. Sjukhusvistelsen i samband med höft- och knäledsoperationer har minskat från i genomsnitt sju till två dagar sedan 2003. Ett snabbt vårdförlopp i samband med operation leder till ökad patientsäkerhet och färre komplikationer.

Dagkirurgi

Många patienter kan gå hem redan samma dag de opererats. Det gäller till exempel efter titthåls-, korsbands- axel-, hand- och fotoperationer.

Ortopedimottagning

Patienter besöker ortopedimottagningen i Hässleholm för undersökning, bedömning inför operation och för uppföljning efteråt. Mottagningen tar också hand om patienter som behöver sårvård, gipsning, utprovning av ortopediska hjälpmedel och mindre ortopediska ingrepp.

Amputationer och protesutprovning

Ortopedin är också ledande inom amputationsvården och har exempelvis högst andel patienter som får protes efter underbensamputation i landet. Rehabiliteringen är snabb och patienterna är redo att börja använda sina proteser dubbelt så snabbt som på andra sjukhus. I Hässleholm finns en uppskattad "Gå-skola" där personer som amputerats lär sig använda och leva med sin protes.

Vi behandlar motions- och idrottsskador

sjukgymnastmottagningens motions- och idrottsskadeenhet tar vi emot patienter i alla åldrar; både motionärer såväl som elitidrottare som har besvär kopplat till idrottsutövande. Du kan ringa direkt utan remiss från vårdcentral och vanligtvis ställer sjukgymnasten en diagnos vid besök. I fall där det finns misstanke om att en operation kan behövas, kopplas en ortopedläkare in för bedömning.

Patientinformation

Se vår film hur du förbereder dig för en höftledsoperation.

Ortopeden i Hässleholm är specialiserad på planerade ortopediska ingrepp, men har ett nära samarbete med sjukhusen i Kristianstad och Ystad där akuta operationer utförs.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter