2023 firade Hässleholms sjukhus 85-årsjubileum

Hässleholms sjukhusområde år 2022.
Hässleholms sjukhusområde 2022. Foto: Monkey Media.
Följ med på en tidsresa - om det lilla sjukhuset som invigdes med 100 vårdplatser 1938 till ett toppmodernt sjukhus. I framtidens ortopedi i Hässleholm ingår en ny vårdbyggnad, servicebyggnad och utbyggd teknisk infrastruktur med bland annat ett nytt reservkraftverk.

Hässleholms sjukhus firade 85-årsjubileum under 2023. Skillnaden mellan Hässleholms sjukhus år 1938 och nutidens toppmoderna verksamhet är stor.

Sjukhusområdet i Hässleholm utvecklas nu för morgondagens ortopediverksamhet och serviceflöden. Det är svårt att föreställa sig det första lilla sjukhuset som invigdes 1938. 

Framtidens sjukhus tar form

Starten har gått för ”Framtidens ortopedi i Hässleholm”, Forth. En ny och modernt designad vårdbyggnad kommer bland annat att innehålla mottagningsverksamhet för ortopedi och preoperation, operationssalar, ortopedisk eftervård och sterilteknisk enhet.

En ny servicebyggnad ska samla all logistik, service och godshantering på sjukhusområdet.

I sjukhusområdets nordöstra delar byggs en reservkraftsanläggning för att få stabil elförsörjning av sjukhusområdet. Men hur började det för 85 år sedan?

Längtan var varm 1938

Från början fanns 100 vårdplatser med 90 vårdplatser och 10 platser vid en barnbördsavdelning.

I invigningstalet den 11 mars 1938 sa riksdagsmannen L A Björklund, byggnadskommitténs ordförande, bland annat följande: ”Kravet på ett lasarett har länge varit starkt i denna bygd. Nu har vi fått vad vi länge väntat på och längtat efter. Om kravet varit starkt och längtan varm, så är också tacksamheten mot landstinget stor och äkta. Vi vill nu hoppas att lasarettet skall väl fylla den uppgift det är ämnat för”.

Personalstyrkan bestod av 78 personer, varav tre läkare.

Snabb utveckling

Så många patienter kom till sjukhuset att landstinget beslöt att bygga ut Hässleholms lasarett. Till om- och tillbyggnaden beviljades 1 795 300 kronor 1945. Glädjen över sjukhuset växte. Redan 1969 hade vårdplatserna tredubblats från 100 till 325 och det blev en ny återinvigning präglad av tacksamhet. En spännande utveckling ligger bakom det framtida sjukhuset som nu tar form.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.