Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern

Med hjälp av ultraljud kan vi se om du har ett bråck på stora kroppspulsådern. Det är viktigt att upptäcka i tid eftersom bråcket kan orsaka svåra blödningar om det brister. Alla män i Skåne får en kallelse till undersökningen under året som de fyller 65, men den görs också i andra sammanhang.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar 5-15 minuter. Det kan dock uppstå väntetid under besöket.

Före

Du bör undvika att äta en större måltid ungefär fyra timmar före undersökningen. Om du använder några mediciner kan du ta dem som vanligt.

Under

Under undersökningen får du ligga på en brits. Med en ultraljudsgivare undersöker vi kroppspulsådern i magen. På en bildskärm kan vi se och mäta kärlets diameter.

Undersökningen gör inte ont men det kan kännas lite obehagligt när vi trycker lätt på magen med ultraljudsgivaren.

Efter

Resultatet skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Om du har deltagit i screeningen för 65-åringar och vi hittar ett bråck så kommer du att kallas till ett besök där vi pratar om hur vi ska göra uppföljning. Detta gör vi även om bråcket är litet och troligen inte kräver någon behandling.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.