Medicinmottagning dagvård

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Trelleborg Lasarettet.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Framtidens vårdavdelning är en dagvårdsavdelning som bedriver patientcentrerad vård i nära samarbete med akuten, primärvården och kommunen. Vår målgrupp är multisjuka äldre patienter. På dagvården ges behandlingar som kan utföras under dagen. Tillfällig vård kan ges på Dagvårdsmottagningen i samband med besök på Akutmottagningen. Vårt mobila vårdteam kan göra hembesök hos dig som har hemsjukvård. Därmed kan läkarbedömning och stödjande behandling erbjudas i hemmet med möjlighet till direktinläggning på avdelning för att undvika onödiga besök på akuten. På vår mottagning läggs stort fokus på digitalisering och utveckling av vården.
Stickskademottagningen för personal i kommun och landsting är förlagd hos oss. .

För besökare och anhöriga

Ta inte med blommor och använd inte produkter med stark doft med hänsyn till personer som är känsliga för starka dofter.

För dig som patient

Tag gärna med dig aktuell medicinlista. Det underlättar planering och justering av ordinerade läkemedel under och efter sjukhusvistelsen.

Som stöd kan apoteket ge dig en lista med dina mediciner på recept, observera att detta inte är likställt med din medicinlista.

Tveka inte att fråga personalen vid osäkerhet eller oro kring ordinerade läkemedel.

En dag på avdelningen

7.30-9.00 Frukost

10.00-10.30 Mellanmål

12.00-12.30 Lunch

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

17.00-17.30 Middag

19.00-20.00 Kvällsfika

Under natten erbjuds nattmacka med dryck vid önskemål.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter