Medicinavdelning 9

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Trelleborg Lasarettet.
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig som är över 75 år och multisjuk. Du som har flera kroniska sjukdomar och tar många olika mediciner ges hos oss en sammanhållen vård där vi har ett nära samarbete med primärvård, mobila team och kommunen. Syftet är en naturlig övergång till vård i hemmet efter utskrivning. Du som har en samordnad individuell plan (SIP) kan läggas in hos oss direkt efter besök hos läkare på din vårdcentral utan att besöka akutmottagningen.

För besökare och anhöriga

Ta inte med blommor och undvik starka dofter av hänsyn till allergiker.

För dig som patient

Tag gärna med dig aktuell medicinlista. Det underlättar planering och justering av ordinerade läkemedel under och efter sjukhusvistelsen.

Som stöd kan apoteket ge dig en lista med dina mediciner på recept, observera att detta inte är likställt med din medicinlista.

Tveka inte att fråga personalen vid osäkerhet eller oro kring ordinerade läkemedel.

En dag på avdelningen

7.30-9.00 Frukost

10.00-10.30 Mellanmål

12.00-12.30 Lunch

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

17.00-17.30 Middag

19.00-20.00 Kvällsfika

Under natten erbjuds nattmacka med dryck vid önskemål.

Vi som jobbar här

Hos oss vårdas du av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeut, även en arbetsterapeut är knuten till avdelningen. Du träffar också medicinsk sekreterare och avdelningsvärd.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter