ST-tjänstgöring

Vi erbjuder ST-utbildning inom internmedicinska specialiteter och har för närvarande sju ST-läkare med olika subspecialitetinriktningar.

Lasarettet Trelleborg är ett hälsofrämjande närsjukhus och ortopediskt centrum som erbjuder såväl akut som planerad hälso- och sjukvård. Här finns akutmottagning, vårdavdelningar och specialistmottagningar samt en effektiv och modern operationsverksamhet. 

Lasarettet Trelleborgs kännetecken är engagemang, ansvar, kompetens och patientfokus. Ett väletablerat samarbete finns med Malmö Högskola och Lunds universitet.

Ansökan

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Lediga jobb

Forskning under din ST-tjänstgöring

För dig som är intresserad finns det möjlighet att forska under din ST.  Lasarettet Trelleborg ingår i förvaltningen Skånevård Sund, där bland annat Helsingborgs lasarett, Lasarettet i Landskrona och Ängelholms sjukhus ingår. Forskningen på alla dessa sjukhus samordnas därför.

Det finns även en geografisk närhet och ett kliniskt samarbete med Skånes universitetssjukhus, där det finns många möjligheter att knyta kontakter till forskare och forskargrupper inom din specialitet.

Utbildning och kompetensutveckling

Förutom patientsäkerhet och evidensbaserad vård prioriterar vi utbildningsansvaret för ST-läkare. Vi satsar på en ständigt förbättrad undervisningsmiljö där du som ST-läkare är en aktiv del i ansvaret för att skapa bästa möjliga villkor för specialistutbildningen. För deltagande i utbildningsaktiviteter som krävs för måluppfyllelse avsätts det nödvändiga antalet dagar av verksamheten.

Vi erbjuder även en kurs i Ledarskap och Kommunikation (LEKO) motsvarande delmålen 13-20 enligt 2008 års ST- ordning och målen inom område A och delvis inom område B enligt 2015 års ST-ordning.

Mer om LEKO

Ledarskaps-ST

Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne. Programmet riktar sig till ST-läkare anställda av Region Skåne som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management och som är intresserade av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

Mer om ledarskaps-ST

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter