ST-tjänstgöring

Vi erbjuder ST-utbildning inom internmedicinska specialiteter och har för närvarande sju ST-läkare med olika subspecialitetinriktningar.

Lasarettet Trelleborg är ett hälsofrämjande närsjukhus och ortopediskt centrum som erbjuder såväl akut som planerad hälso- och sjukvård. Här finns akutmottagning, vårdavdelningar och specialistmottagningar samt en effektiv och modern operationsverksamhet. 

Lasarettet Trelleborgs kännetecken är engagemang, ansvar, kompetens och patientfokus. Ett väletablerat samarbete finns med Malmö Universitet och Lunds universitet.

Ansökan

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Lediga jobb

Forskning under din ST-tjänstgöring

För dig som är intresserad finns det möjlighet att forska under din ST. Du hittar mer information om det på Vårdgivare Skånes webbplats.

Forskning under ST (vardgivare.skane.se)

Utbildning och kompetensutveckling

Förutom patientsäkerhet och evidensbaserad vård prioriterar vi utbildningsansvaret för ST-läkare. Vi satsar på en ständigt förbättrad undervisningsmiljö där du som ST-läkare är en aktiv del i ansvaret för att skapa bästa möjliga villkor för specialistutbildningen. 

Ledarskaps-ST

Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne. Programmet riktar sig till ST-läkare anställda av Region Skåne som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management och som är intresserade av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?