AT-tjänstgöring

Lasarettet Trelleborg är ett hälsofrämjande närsjukhus och ortopediskt centrum som erbjuder såväl akut som planerad hälso- och sjukvård. Ett väletablerat samarbete finns med Malmö Högskola och Lunds universitet. Vi erbjuder AT på ett mindre sjukhus men med delvis placering på Skånes Universitetssjukhus.

Ansökan

På Trelleborg lasarett finns ungefär 10 AT-tjänster, så kallade AT-block. Ansökan sker två gånger per år med tillträde 1 mars, 1 juni, 1 september samt 1 december.

Lediga jobb

Tjänstgöringsavsnitt

Dina tre tjänstgöringsavsnitt har följande uppdelning och innehåll:

  • Sjukhustjänstgöring, 9 månader: Under tjänstgöringen är du 4,5 månader inom internmedicin och 4,5 månader inom opererande specialiteter, delvis förlagda till Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Under dessa 9 månader tjänstgör du på mottagning, avdelning och på akutmottagning samt har fyra valfria veckor.
  • Psykiatri, 3 månader: Under tjänstgöringen är du placerad I Trelleborg och Malmö inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela/delar av tjänstgöringen inom Barnpsykiatrin i Skåne.
  • Allmänmedicin, 6 månader: Under tjänstgöringen arbetar du på en vårdcentral inom sjukhusets upptagningsområde.

Utbildning och kompetensutveckling

AT inleds med en veckas introduktion i Trelleborg och Malmö. Du får också introduktion inför varje placering på nytt verksamhetsområde. Under AT-tjänstgöringen har du fortlöpande föreläsningar lokalt samt deltar i akutkurs. Du deltar också i de olika verksamhetsområdenas gemensamma föreläsningar. Dessutom får du åka på AT-tinget, Strama-utbildning (antibiotikabehandling) samt delta i fokusdagar.

Vi arbetar ständigt för att förbättra AT i samråd med AT-chef, studierektorer, administrativt ansvariga samt representanter för AT-läkarna genom vårt AT-råd ca 2 ggr/termin

Handledning och återkoppling

För varje avsnitt finns studierektorer för mottagningsspecifika AT-frågor. Studierektorernas uppgift är att planera utbildningsaktiviteter och se till att handledare finns för AT-läkare samt att målen för de olika tjänstgöringsavsnitten nås. Handledaren ska ge stöd i kliniska frågor, förhållningssätt och etik

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter