AT-tjänstgöring

Hässleholms sjukhus är det lilla sjukhuset där du som AT-läkare blir en i laget, i en miljö som präglas av tillgänglighet och professionalism.

Vi är Skandinaviens största center för höft- och knäledsplastikoperationer och ett sjukhus som ligger i framkant nationellt inom strokevård. Närsjukvård, internmedicin, medicinsk rehabilitering och planerad ortopedi utgör basen i vår organisation.

Hässleholm tillhör förvaltning Skånes sjukhus nordost. I Skånes sjukhus nordost ingår även Centralsjukhuset Kristianstad.

Varje år annonseras 13 AT-block till Hässleholms sjukhus, 7 på våren och 6 på hösten. Annonsering äger rum i mitten av februari och mitten av september.

Tjänstgöringen omfattar 18 månader och är förlagd till sjukhuset i Hässleholm. Tjänstgöring sker på Centralsjukhuset Kristianstad under det opererande avsnittet. Blocken omfattar tjänstgöringsavsnitt i 4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader allmänmedicin.

Opererande specialiteter

Opererande specialiteter är fördelade på 11 veckor allmän kirurgi, 5 veckor ortopedi och 3 veckor anestesi. Större delen av tjänstgöringen genomförs på Centralsjukhuset Kristianstad förutom två veckors tjänstgöring inom anestesi vid Hässleholms sjukhus. Som AT-läkare inom kirurgi kommer du att delta i det dagliga arbetet i ett av specialistteamen och på akutvårdsavdelningen. Under din AT-period på ortopeden är du mesta tiden placerad på akutmottagningen, en till två veckor är avsatta för mottagnings- och operationsverksamhet. Du deltar även i jourverksamheten dag och natt. Vid jourarbete har du alltid tillgång till en mellanjour på sjukhuset.

Invärtesmedicinska specialiteter

Internmedicinavsnittet är förlagt till Hässleholms sjukhus med undantag för en veckas tjänstgöring i infektionsmedicin i Kristianstad. Du kommer att tjänstgöra på akutmottagning, intagnings- och övervakningsavdelningen samt internmedicinska avdelningar. Du deltar även här i jourverksamheten med mellanjour tillgänglig på sjukhuset.

Psykiatri

Psykiatriavsnittet gör du i huvudsak i Hässleholm och avsnittet består till största delen av öppenvårdsmottagning. Du har eget rum för patientbesök och redan första veckan har du patienter på din öppenvårdsmottagning med erfaren psykiater tillgänglig att rådfråga. Under tjänstgöringstiden finns inplanerat såväl dag- som nattjourer på akutmottagningen i Kristianstad. Då finns en erfaren psykiater i bakjour att rådfråga. Du kommer också att delta i avdelnings- och rondarbete i Kristianstad tillsammans med ordinarie avdelningsläkare.

Allmänmedicin

AT avslutas med sex månaders tjänstgöring inom allmänmedicin i primärvården. Placeringen är förlagd till någon av vårdcentralerna i Hässleholms, Perstorps eller Osbys kommuner. Du får arbeta självständigt, men alltid med möjlighet att rådfråga erfaren distriktsläkarkollega vid behov. Det finns särskild tid avsatt varje vecka för handledning. Under tjänstgöringen kommer du även att samarbeta med andra yrkeskategorier som distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Utbildning

 • Kurs i akutsjukvård
 • Sjukskrivningens praktik
 • AT-ting med 3 dagars internat
 • Ledarskapsutbildning
 • Handledning och återkoppling
 • Deltagande i reflektionsgrupp erbjuds. Obligatoriskt i början, sedan frivilligt
 • Kurs i Försäkringsmedicin
 • Deltagande i Strama-dag och Läkemedel i Skåne.

Handledning och återkoppling

 • Som AT-läkare har du en huvudhandledare under hela AT-perioden och en individuell handledare inom respektive tjänstgöringsavsnitt
 • Klinisk vardaglig handledning får du av alla kollegor
 • Obligatorisk medsittning vid varje avsnitt
 • Möjlighet att delta i Balint-grupp eller reflektionsgrupp.

Organisation kring AT-läkaren

Som AT-läkare är du anställd i Utbildningsenheten som i sin tur tillhör HR. För att kunna erbjuda dig allmäntjänstgöring av bästa möjliga kvalitet har vi ett team inom Utbildningsenheten som består av AT-chef, AT-studierektor, utbildningshandläggare och administratör.

Vi lägger stor vikt vid en god utbildningskvalitet och arbetar ständigt för att vidareutveckla och förbättra AT-utbildningen. I vårt AT-råd har vi med representanter från alla enheter som har AT-läkare samt fyra AT-läkare, för att i dialog arbeta med förbättringsarbetet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.