Första linjen

Våra Första linjen-mottagningar vänder sig till dig som är mellan 6 och 18 år och dig som är förälder till ett barn med psykisk ohälsa. Vi erbjuder hjälp i ett tidigt skede.

Telefonrådgivning (En väg in) 020-51 20 20

En väg in är vår telefonrådgivning för barn och unga med psykisk ohälsa i Skåne. Du kan ringa oss om du är barn, ungdom, vårdnadshavare, skolpersonal eller liknande.

Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till våra Första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Du kan ringa till 020-51 20 20 på vardagar mellan klockan 08:00 - 16:30.

Här finns våra Första linjen-mottagningar i Skåne:

Vi arbetar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Du som är ung, och du som är förälder till någon ung som mår psykiskt dåligt, kan vända dig till oss vid symptom som:

  • Ängslan och oro
  • Separationsproblem
  • Nedstämdhet
  • Problem kring mat, sömn eller stress
  • Beteende- och uppförandeproblem
  • Kriser
  • Familjeproblematik

Du kan även kontakta oss när du inte vet vad problemen beror på och behöver hjälp att hitta rätt vård.

Vi inleder alltid med att träffa och samtala med dig som mår dåligt. Utifrån detta första samtal gör vi gemensamt en överenskommelse om hur vi går vidare med din vård.