Ultraljudsundersökning av hjärtat

Med hjälp av ultraljud undersöker vi hjärtat storlek, rörlighet och funktion – undersökningen kallas också för ekokardiografi.

Undersökningen tar cirka 40 minuter till en timme.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

För att mäta hjärtats rytm under undersökningen sätter vi elektroder på bröstet. Sedan för vi en ultraljudsgivare över bröstet medan du ligger ner på en brits. På en bildskärm visas rörliga bilder av hjärtats storlek och funktion.

Resultatet skickas till läkaren som har remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter