AT-tjänstgöring

Vid Lasarettet i Landskrona bedrivs akut internmedicin och specialiserad planerad operationsvård med ett brett upptagningsområde. Vi erbjuder AT på Region Skåne minsta sjukhus, men med delvis placering på Helsingborgs lasarett.

Du som väljer att göra din AT hos oss får därmed erfarenhet av internmedicin mångfald och akutsjukhusets högre tempo.

Ansökan

På Lasarettet i Landskrona finns 9 AT-tjänster, så kallade AT-block. Ansökan sker två gånger/år med tillträde 1 mars och 1 september.

Lediga jobb

Tjänstgöringsavsnitt

De tre tjänstgöringsavsnitten har följande uppdelning och innehåll:

  1. Sjukhustjänstgöring, 9 månader: Under tjänstgöringen är du 6 månader inom internmedicin i Landskrona och 3 månader inom opererande specialiteter, placerad på Helsingborgs lasarett.
  2. Psykiatri, 3 månader: Under tjänstgöringen är du placerad i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela eller delar av tjänstgöringen inom barnpsykiatrin i Skåne.
  3. Allmänmedicin, 6 månader: Under tjänstgöringen arbetar du på en vårdcentral inom sjukhusets upptagningsområde i Landskrona och Svalöv.

Utbildning och kompetensutveckling

När du börjar din AT får du två veckors introduktion. Du får sedan introduktion inför varje placering på nytt verksamhetsområde. Under AT-tjänstgöringen har du fortlöpande föreläsningar lokalt och deltar i akutkurs. Du deltar också i de olika verksamhetsområdenas gemensamma föreläsningar. Du får även åka på AT-tinget, Strama-utbildning (antibiotikabehandling) och delta i fokusdagar.

Vi arbetar ständigt för att förbättra AT-tjänstgöringen i samråd med AT-chef, studierektorer, administrativt ansvariga och representanter för AT-läkarna genom vårt AT-råd cirka 2 gånger/termin.

Handledning och återkoppling

Varje tjänstgöringsavsnitt har en studierektorer för klinikspecifika AT-frågor. Studierektorernas uppgift är att planera utbildningsaktiviteter, se till att det finns handledare och att målen för de olika tjänstgöringsavsnitten nås. Handledaren ger dig stöd i kliniska frågor, förhållningssätt och etik.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter