AT-tjänstgöring

Vid Lasarettet i Landskrona bedrivs närsjukvård och specialiserad planerad vård. Vi erbjuder AT på Region Skånes minsta sjukhus men med delvis placering på Skånes universitetssjukhus.

Du som väljer att göra din AT hos oss får därmed erfarenhet av närsjukvårdens mångfald och akutsjukhusets högre tempo.

Ansökan

På Lasarettet i Landskrona finns 9 AT-tjänster, så kallade AT-block. Ansökan sker två gånger/år med tillträde 1 mars och 1 september.

Lediga jobb

Tjänstgöringsavsnitt

De tre tjänstgöringsavsnitten har följande uppdelning och innehåll:

  1. Sjukhustjänstgöring, 9 månader: Under tjänstgöringen är du 4,5 månader inom internmedicin och 4,5 månader inom opererande specialiteter, delvis förlagda till Helsingborgs lasarett och Skånes universitetssjukhus i Lund. Du har också 2 valfria veckor under kirurgplaceringen.
  2. Psykiatri, 3 månader: Under tjänstgöringen är du placerad i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela eller delar av tjänstgöringen inom barnpsykiatrin i Skåne.
  3. Allmänmedicin, 6 månader: Under tjänstgöringen arbetar du på en vårdcentral inom sjukhusets upptagningsområde.

Utbildning och kompetensutveckling

När du börjar din AT får du en veckas introduktion. Du får sedan introduktion inför varje placering på nytt verksamhetsområde. Under AT-tjänstgöringen har du fortlöpande föreläsningar lokalt och deltar i akutkurs. Du deltar också i de olika verksamhetsområdenas gemensamma föreläsningar. Du får även åka på AT-tinget, Strama-utbildning (antibiotikabehandling) och delta i fokusdagar.

Vi arbetar ständigt för att förbättra AT-tjänstgöringen i samråd med AT-chef, studierektorer, administrativt ansvariga och representanter för AT-läkarna genom vårt AT-råd cirka 2 gånger/termin.

Handledning och återkoppling

Varje tjänstgöringsavsnitt har en studierektorer för klinikspecifika AT-frågor. Studierektorernas uppgift är att planera utbildningsaktiviteter, se till att det finns handledare och att målen för de olika tjänstgöringsavsnitten nås. Handledaren ger dig stöd i kliniska frågor, förhållningssätt och etik.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter