Från 1 september kan du få multimodal smärtrehabilitering, MMS

1 september startar vi så kallad multimodal smärtrehabilitering, MMS. Det är en rehabilitering för dig över 18 år som har haft mycket ont i till exempel nacken, ländryggen, skuldrorna eller på grund av fibromyalgi. Du har haft besvären i minst tre månader.

Målet med MMS är att du lär dig mer om din smärta och vad du kan göra för att påverka och minska den. På så sätt kan du hjälpa dig att få en bättre livskvalitet trots dina besvär.

Du behöver en remiss

Innan du eventuellt kan ta del av MMS behöver vi bedöma om den här typen av rehabilitering är rätt för dig. Det kan vi bedöma utifrån en remiss som en läkare på din vårdcentral skriver och skickar till oss. När vi har fått remissen får du också svara på några frågor om ditt liv och hur din smärta påverkar dig.

Att lära av och tillsammans med andra

Du får rehabilitering i grupp tillsammans med andra i en liknande situation. Under mötena lär vi oss av varandra och du ökar din kunskap och förståelse.

Behandlingen bygger på att du aktivt är med och deltar – helt enkelt för att du är viktig.

Intresserad av MMS?

Prata med din läkare om du tror att MMS skulle kunna hjälpa dig.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter