Vi har multimodal smärtrehabilitering, MMS

I mars startar vi så kallad multimodal smärtrehabilitering, MMS. Det är en rehabilitering för dig över 18 år som har haft mycket ont i till exempel nacken, ländryggen, skuldrorna eller på grund av fibromyalgi. Du har haft besvären i minst tre månader.

Målet med MMS är att du lär dig mer om din smärta och vad du kan göra för att påverka och minska den. På så sätt kan du hjälpa dig att få en bättre livskvalitet trots dina besvär.

Du behöver en remiss

Innan du eventuellt kan ta del av MMS behöver vi genom en så kallad remiss bedöma om denna typ av rehabilitering är rätt för dig. Det är en läkare på din vårdcentral som skriver och skickar remissen till oss. När vi har fått remissen får du också svara på en del frågor kring ditt liv och hur din smärta påverkar dig.

Att lära av och tillsammans med andra

Till största del får du rehabiliteringen i grupp tillsammans med andra i en liknande situation. Under mötena lär vi oss av varandra och du ökar din kunskap och förståelse. Du får också en del individuell behandling i till exempel sjukgymnastik/fysioterapi, arbetsterapi och samtalsbehandling.

Behandlingen anpassas efter dina behov och bygger på att du aktivt är med och deltar – helt enkelt för att du är viktig.

Intresserad av MMS?

Prata med din läkare om du tror MMS skulle kunna hjälpa dig.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter