På grund av fuktskador har vi flyttat till Vårdcentralen Rosengården. Du är välkommen till Vårdcentralen Rosengården på von Troils väg 1, Malmö.

Telefon- och öppettider

Telefontider

 • Mån-Fre 08.00-12.00

Öppettider

 • Mån-Fre 08.00-12.00

När vi har stängt

Har du akuta medicinska problem som inte kan vänta tills vi öppnar? Ring 0771-89 09 11 så får du en medicinsk bedömning. Om vårdbehovet är akut erbjuds du tid på kvälls- och helgmottagningen. 

Kvälls- och helgmottagningen Södervärn (1177.se)

Om kvälls- och helgmottagningen är stängd kan du ringa 1177 Vårdguiden på telefon som svarar på frågor om vård och kan hänvisa dig rätt – dygnet runt.

Vid akut livshotande tillstånd ring:

112

E-tjänster

Om oss och vårt utbud

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. Du kan även få de vanligaste vaccinationerna hos oss, till exempel mot influensa.

Vi använder oss av väntrumstolkar/tolkar för dig som önskar få vården på ditt eget hemspråk.

Om du behöver hälso- och sjukvård av någon annan än oss hjälper vi dig vidare.

Arbetsterapeut

Efter en skada, operation eller sjukdom hjälper vi dig att klara av aktiviteter i din vardag så att du kan vara så självständig som du önskar. Du får hjälp med att hitta hjälpmedel och råd kring hur din närmaste omgivning kan anpassas efter dina behov. Vi ger också förebyggande stöd för att motverka ohälsa.

Här är exempel på vad arbetsterapeuten kan hjälpa dig med:

 • stress- och smärthantering
 • strategier för att finna balans i vardagen
 • ergonomisk rådgivning
 • arbetsplatsbesök
 • råd vid allergisanering
 • träning
 • tillverkning och utprovning av stödbandage till händer
 • coachning vid livsstilsförändringar

Astma, allergi och KOL

Du som har luftvägsallergi, astma eller KOL kan få hjälp med utredning, behandling och uppföljning av dina besvär. Vi utför bland annat allergitester och undersökningar med spirometer. Du kan också få hjälp med att använda inhalator eller att sluta röka.

Vi har en certifierad astma/KOL-mottagning och för att träffa astma/KOL-sjuksköterska krävs ett tidsbokat besök. Vid kallelse till mottagningen får du instruktioner kring hur du ska göra med eventuella mediciner före besöket.
Vid önskemål kan även hembesök bokas.

Vi arbetar i team som består av sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.

Barnavårdscentral (BVC)

Hos oss hittar du även barnavårdscentral (BVC). Alla besök och undersökningar är gratis men du behöver lista ditt eller dina barn till barnavårdscentralen som du väljer att gå till.

Diabetes

Du som har diabetes eller misstänker att du har diabetes kan vända dig till oss. Vi hjälper dig med:

 • kontroller av blodsockervärden
 • livsstilsförändringar kring kost och motion
 • information och användning av hjälpmedel
 • justering och insättning av insulin
 • remiss till ögonbottenfotografering

Dietist

Dietisten hjälper dig att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdomar. Bland annat kan du få hjälp vid:

 • besvär i mage och tarm
 • matallergier och intolerans mot gluten och laktos
 • försämrad aptit, ofrivillig viktnedgång och svårigheter att tugga eller svälja
 • diabetes och blodfettsrubbningar
 • övervikt och fetma

Distriktssköterska

Hos oss får du råd och hjälp med sjukdomar eller din hälsa i allmänhet. Vi hjälper dig bland annat med:

 • vård av sår och infektioner
 • recept på kostnadsfria hjälpmedel
 • råd och tips för egenvård och läkemedel
 • bedömning av hudproblem
 • blodtrycksmätning
 • vaccinationer

Om det behövs hjälper vi dig att komma i kontakt med en läkare.

På vår distriktssköterskemottagning görs även bedömning av ögon- och öronbesvär.

Mottagningen är tidsbokad och du kommer i kontakt med oss via sjuksköterskebedömningen som bokar en tid.

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Om du behöver rehabilitering eller har besvär med din kropp kan du vända dig till oss. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska bli bättre. Du kan bland annat få hjälp med:

 • besvär i leder, muskler och senor
 • besvär på grund av stress, långvarig smärta, huvudvärk
 • astma, KOL eller hjärtsjukdom
 • inkontinens
 • smärta och besvär på grund av graviditet eller ålder
 • yrsel och balanssvårigheter
 • tränings- och idrottsskador
 • neurologiska sjukdomar
 • Malin Dankel Fysioterapeut
 • Eva Mårtensson Fysioterapeut
 • Karolina Lucander Fysioterapeut
 • Caroline Möllerström Fysioterapeut
 • Ninni Krüger Lundberg Legitimerad fysioterapeut
 • Ingrid Andersson

Hälsoundersökning för asylsökande

Du kan göra en hälsoundersökning hos oss om du är asylsökande eller nyanländ och kommer från:

 • Asien
 • Afrika
 • Sydamerika
 • Mellanamerika
 • Östra eller södra Europa.

Vi talar om din hälsa och livssituation och uppmärksammar om du mår dåligt eller riskerar att må dåligt, och hjälper dig sedan vidare. Under samtalet utförs även blodprov, tuberkulostest och genomgång av din vaccinationsstatus.

Du betalar inget för hälsoundersökningen, och alla blir erbjudna att göra den oavsett ålder.

Flyktinghälsan är en mottagning för dig som är asylsökande i Malmö.

Vi gör även hälsoundersökningar för adoptivbarn. Det bokas på telefon 0725-97 63 89, måndag-fredag 09.00-15.00.

Flyktinghälsan (1177.se)

Tänk på att du har med dig kortet från Migrationsverket (LMA-kort) och att du känner till din vistelseadress så att vi kan skriva in dig i datasystemen korrekt. Du får därefter ett så kallat reservnummer som kommer att följa dig genom vården till dess att du får ett fullständigt personnummer.

Inkontinens

Du som har problem med läckage eller att tömma blåsan är välkommen till oss för utredning och behandling. Inkontinensproblem kan uppstå av många olika anledningar, oavsett ålder, och det är viktigt att undersöka orsaken.

Om du behöver hjälpmedel kan vi ge råd och hjälp för att hitta något som passar dig.

 • Malin Dankel Legitimerad fysioterapeut / Uroterapeut

Levnadsvanor

Funderar du på att ändra några av dina levnadsvanor? Hos oss får du råd och tips om hur du kan komma igång med fysisk aktivitet eller förändra dina vanor kring mat, alkohol och tobak. Vi hjälper dig även att hantera stress och psykisk ohälsa.

Läkare

Hos oss träffar du läkare med breda kunskaper om de flesta problem som rör sjukdom och hälsa. Du eller ditt barn kan bland annat få hjälp med sjukdomar, skador, allergi, smärta, psykisk hälsa och levnadsvanor.

Om det behövs kan du få remiss till andra specialister inom vården.

Minnesutredning

Om du har problem med minnet, känner dig förvirrad eller har svårt att tänka under mer än en månad är det viktigt att utreda orsaken till dina besvär. Du och närstående är välkommen till oss för:

 • minnestest, blodprov och blodtryckskontroll
 • samtal och rådgivning kring minnesproblem och levnadssituation
 • stöd åt närstående till personer med demenssjukdom

Ta med glasögon, hörapparat och lista över mediciner om du har detta. Det är bra om en närstående är med som kan hjälpa dig att minnas tidigare sjukdomar.

I det EU-finansierade projektet "Intervention för äldres integration i Malmö" samarbetar vi med Minnesmottagningen och Internmedicinska mottagningen på Sus i Malmö, samt kommunens biståndshandläggare och hemsjukvården. Samarbetet syftar till att få fram tester som fungerar oavsett utbildningsnivå och kulturell bakgrund.

Provtagning

Ta med giltig legitimation och en remiss från din läkare. För ett säkrare resultat är det bra om du sitter ned och vilar i minst 15 minuter före provtagningen.

Om du ska fasta före provtagningen får du inte äta, röka eller snusa från klockan 22.00 dagen innan. Det går bra att dricka lite vatten.

Psykisk hälsa

När du behöver någon att prata med kan du få stöd, vägledning och behandling i livets alla situationer. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få behandling vid:

 • kriser och sorg
 • nedstämdhet
 • stress och oro
 • depression och ångest
 • sömnsvårigheter
 • fobier

Rehabkoordinator

Om du är sjukskriven en längre tid, kan vår rehabiliteringskoordinator stödja dig och vara din kontaktperson på vårdcentralen i frågor som rör din rehabilitering. Koordinatorn hjälper dig att samordna och planera den hjälp du kan få av olika behandlare och myndigheter.

Välj oss till din vårdcentral

Välkommen att lista dig hos oss. 

Lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att skicka in en blankett. Blanketten skriver du ut själv eller hämtar hos oss.

Logga in för att välja oss till din vårdcentral (1177.se)

Blankett för val av vårdcentral (pdf)

Läs mer om att välja vårdcentral (1177.se)

Synpunkter på vården

Hör gärna av dig till oss för att berätta hur du upplevde vården och vårt bemötande. Du kan också använda blanketten för synpunkter och klagomål:

Du kan också vända dig till ansvarig chef för att lämna din synpunkt eller klagomål.

 • Samra Mehmedovic Al-Dujaily Verksamhetschef. AvIC.
  • Contact

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter