Gruppbehandlingar för psykisk och social hälsa

Granen gruppaktiviteter

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

Vid svårigheter där stressrelaterade symtom som spänningshuvudvärk, oro, högt blodtryck och koncentrationssvårigheter är en del av problemet kan denna kurs vara aktuell för dig.

Vi tränar olika meditationstekniker som sittande meditation, liggande meditation och enkla yogaövningar, även diskussion kring stress ingår.
Programmet pågår under åtta veckor.

Vi träffas cirka två timmar i veckan, därutöver daglig egen träning på 30 minuter. Löpande start. Nytt datum meddelas vid kontakt.

För intresseanmälan kontakta Kerstin Hagring, 040-623 43 14.

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)

För dig med återkommande depressioner, eller generell ångest och oro. MBKT syftar till att öka medvetenhet om tankar, känslor och kroppsupplevelser.

Behandlingen sker i grupp om 4-8 deltagare och pågår i åtta veckor.
Löpande start. Nytt datum meddelas vid kontakt.

För intresseanmälan kontakta Marie Ferm, 040-623 43 45.

Medicinsk yoga

Varje månad har vi en introduktionsgång till medicinsk yoga där du får prova på grunderna i medicinsk yoga. Medicinsk yoga används idag inom flera områden som spänningsvärk, sömnbesvär, stressrelaterade besvär, depressioner, hjärtbesvär, neurologiska sjukdomar som till exempel stroke, postpolio och MS.

Hålls av sjukgymnast Caroline Dahlberg på Abels Rehab, Claesgatan 7.

För intresseanmälan kontakta Marie Ferm, 040-623 43 45.

Sömnskola

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp för dig som har svårigheter med sömnen, som fördröjd insomning, tidigt uppvaknande eller uppvaknanden under natten. Träffarna innehåller konkreta tekniker, information om sömn, oro och vad som påverkar nattsömnen. Vi observerar det egna sovmönstret i en så kallad sömndagbok.

Vi träffas vid sju tillfällen på cirka 1,5 timme per gång. Löpande start. Nytt datum meddelas vid kontakt.

För intresseanmälan kontakta Kerstin Hagring, 040-623 43 14

Promenadgrupp

För dig som vill komma igång med fysisk aktivitet erbjuder vi promenadgrupp. Vi träffas ojämn vecka på torsdagar klockan 14.00-15.00. Öppen grupp med löpande intag.

För intresseanmälan kontakta Kerstin Hagring, 040-623 43 14.

Självhjälpsgrupp med fokus på självkänsla och självförtroende

För dig vill och behöver arbeta med självkänsla och självförtroende. Upplägget är att vi tillsammans läser en självhjälpsbok och arbetar individuellt med bokens övningar mellan gångerna. I denna kurs utgår kurslitteratur och upplägg från KBT-metoder.

Kursen sker gånger på 1,5 timme per gång. Kursen startar när tillräckligt många deltagare anmält sig och i mån av tid (med förbehåll för ändringar).

För intresseanmälan kontakta Marie Ferm, 040-623 43 45.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.