Telefon- och öppettider

Telefontider

 • Mån-Fre 08.00-17.00

Öppettider

 • Mån-Fre 08.00-17.00

Drop-in

Infektionsmottagning:
 • Mån-Fre 09.00-11.00 13.00-15.00

När vi har stängt

Har du akuta medicinska problem som inte kan vänta tills vi öppnar? Ring 0771-89 09 11 så får du en medicinsk bedömning. Om vårdbehovet är akut erbjuds du tid på kvälls- och helgmottagningen. 

Kvälls- och helgmottagningen Södervärn (1177.se)

Om kvälls- och helgmottagningen är stängd kan du ringa 1177 Vårdguiden på telefon som svarar på frågor om vård och kan hänvisa dig rätt – dygnet runt.

Vid akut livshotande tillstånd ring:

112

E-tjänster

Om oss och vårt utbud

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. Du kan även få de vanligaste vaccinationerna, till exempel mot influensa.

Hos oss finns väntrumstolkar i arabiska och vietnamesiska.

Om du behöver hälso- och sjukvård av någon annan än oss hjälper vi dig vidare.

Arbetsterapeut

Efter en skada, operation eller sjukdom hjälper vi dig att klara av aktiviteter i din vardag så att du kan vara så självständig som du önskar. Du får hjälp med att hitta hjälpmedel och råd kring hur din närmaste omgivning kan anpassas efter dina behov. Vi ger också förebyggande stöd för att motverka ohälsa.

Astma, allergi och KOL

Du som har luftvägsallergi, astma eller KOL kan få hjälp med utredning, behandling och uppföljning av dina besvär. Vi utför bland annat allergitester och undersökningar med spirometer. Du kan också få hjälp med att använda inhalator eller att sluta röka.

Barnavårdscentral (BVC)

Hos oss hittar du även barnavårdscentral (BVC). Alla besök och undersökningar är gratis men du behöver lista ditt eller dina barn till barnavårdscentralen som du väljer att gå till.

Barnmorskemottagning (BMM)

Hos oss hittar du även barnmorskemottagning. Hit kommer du bland annat för cellprovtagning, mödrahälsovård under din graviditet eller för att testa dig för könssjukdomar.

För mödrahälsovård under graviditet behöver du lista dig till mottagningen som du går till.

Diabetes

Du som har diabetes eller misstänker att du har diabetes kan vända dig till oss. Vi hjälper dig med:

 • kontroller av blodsockervärden
 • livsstilsförändringar kring kost och motion
 • information och användning av hjälpmedel
 • justering och insättning av insulin
 • remiss till ögonbottenfotografering

Dietist

Dietisten hjälper dig att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdomar. Bland annat kan du få hjälp vid:

 • besvär i mage och tarm
 • matallergier och intolerans mot gluten och laktos
 • försämrad aptit, ofrivillig viktnedgång och svårigheter att tugga eller svälja
 • diabetes och blodfettsrubbningar
 • övervikt och fetma

Distriktssköterska

Hos oss får du råd och hjälp med sjukdomar eller din hälsa i allmänhet. Vi hjälper dig bland annat med:

 • vård av sår och infektioner
 • recept på kostnadsfria hjälpmedel
 • råd och tips för egenvård och läkemedel
 • bedömning av hudproblem
 • blodtrycksmätning
 • vaccinationer

Om det behövs hjälper vi dig att komma i kontakt med en läkare.

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Om du behöver rehabilitering eller har besvär med din kropp kan du vända dig till oss. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska bli bättre. Du kan bland annat få hjälp med:

 • besvär i leder, muskler och senor
 • besvär på grund av stress, långvarig smärta, huvudvärk
 • astma, KOL eller hjärtsjukdom
 • inkontinens
 • smärta och besvär på grund av graviditet eller ålder
 • yrsel och balanssvårigheter
 • tränings- och idrottsskador
 • neurologiska sjukdomar

Gynekolog

Om du har gynekologiska besvär är du välkommen till oss. Gynekologen kan bland annat hjälpa dig som har oregelbundna eller rikliga blödningar, infektioner i underlivet, eller besvär med vulva, framfall eller klimakteriet.

Inkontinens

Du som har problem med läckage eller att tömma blåsan är välkommen till oss för utredning och behandling. Inkontinensproblem kan uppstå av många olika anledningar, oavsett ålder, och det är viktigt att undersöka orsaken.

Om du behöver hjälpmedel kan vi ge råd och hjälp för att hitta något som passar dig.

Enures barn

Vi tar även emot barn med enures. Sjuksköterska och läkare arbetar i team kring familjen och vi har öppet tisdagar och torsdagar. Remisskrav från annan vårdenhet.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om du har en remiss från din läkare kan du välja att komma till oss för kognitiv beteendeterapi – även om du är listad på en annan vårdcentral. Vi är ackrediterade enligt Region Skånes rehabiliteringsgaranti och ingår i vårdval psykoterapi.

Kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT)

Vi erbjuder även IKBT, en allt vanligare behandlingsmetod mot ångest, oro och depression. Du träffar en psykolog vid behandlingsstarten och därefter arbetar du med ett behandlingsprogram via internet. Du har regelbunden kontakt med din behandlare.

Levnadsvanor

Funderar du på att ändra några av dina levnadsvanor? Hos oss får du råd och tips om hur du kan komma igång med fysisk aktivitet eller förändra dina vanor kring mat, alkohol och tobak. Vi hjälper dig även att hantera stress och psykisk ohälsa.

Du kan få hjälp med remiss till Hälsoenheten för hjälp med ovanstående.

Hälsoenheten (1177)

Abels Rehab (1177)

Läkare

Hos oss träffar du läkare med breda kunskaper om de flesta problem som rör sjukdom och hälsa. Du eller ditt barn kan bland annat få hjälp med sjukdomar, skador, allergi, smärta, psykisk hälsa och levnadsvanor.

Om det behövs kan du få remiss till andra specialister inom vården.

Läkare som arbetar hos oss:

 • Garmyn Gugler, specialist i allmänmedicin
 • Astrid Tunestål, specialist i allmänmedicin
 • Agneta Schultze, specialist i allmänmedicin
 • Gösta Gerhardsson, specialist i allmänmedicin
 • Joanna Sieranska, specialist i allmänmedicin
 • Minodora Blaga, specialist i allmänmedicin
 • Sara Sabri, specialist i allmänmedicin, internmedicin
 • Sarwary Mohamad, specialist i allmänmedicin
 • Margareta Troein, specialist i allmänmedicin, professor
 • Cecilia Axler, BVC-specialist i pediatrik
 • Roza Makhaeva, Hud
 • Sally Shaat, ST-läkare
 • Robert Czeszejko, specialist i allmänmedicin, internmedicin, laryngologi
 • Sandra Holmgren Dustler, ST-läkare
 • Sina Naisan, ST-läkare
 • Veneta Moutafova, ST-läkare
 • Kerstin Sandvall, Barnspecialist
 • Adam Gustafsson, ST-läkare 
 • Christian Jönsson, ST-läkare
 • Natalia Guchia, ST-läkare
 • Halina Mroczkowska, specialistläkare i gynekologi och obstetrik
 • Denijal Azemovic, specialistläkare i psykiatri
 • Karl Wallman, ST-läkare 
 • Burhan Dawar, distriktsläkare
 • Bengt Zöller, specialist i allmänmedicin
 • Alex Yunuz, leg läkare
 • Leith Al-Amide, underläkare 

Minnesutredning

Om du har problem med minnet, känner dig förvirrad eller har svårt att tänka under mer än en månad är det viktigt att utreda orsaken till dina besvär. Du och närstående är välkommen till oss för:

 • minnestest, blodprov och blodtryckskontroll
 • samtal och rådgivning kring minnesproblem och levnadssituation
 • stöd åt närstående till personer med demenssjukdom

Ta med glasögon, hörapparat och lista över mediciner om du har detta. Det är bra om en närstående är med som kan hjälpa dig att minnas tidigare sjukdomar.

Provtagning

Drop-in

 • Måndag 08.00-15.00
 • Tisdag 08.00-15.00
 • Onsdag 08.00-15.00
 • Torsdag 08.00-15.00
 • Fredag 08.00-15.00

Ta med giltig legitimation och en remiss från din läkare. För ett säkrare resultat är det bra om du sitter ned och vilar i minst 15 minuter före provtagningen.

Om du ska fasta före provtagningen får du inte äta, röka eller snusa från klockan 22.00 dagen innan. Det går bra att dricka lite vatten.

Psykisk hälsa

När du behöver någon att prata med kan du få stöd, vägledning och behandling i livets alla situationer. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få behandling vid:

 • kriser och sorg
 • nedstämdhet
 • stress och oro
 • depression och ångest
 • sömnsvårigheter
 • fobier

Om du önskar boka tid hos psykolog eller psykoterapeut kan du fylla i en självremiss. Du sätts upp på väntelista och vi kommer att kontakta dig för tidbokning. Är det många som söker samtidigt kan det förekomma någon till några veckors väntetid.

Vi erbjuder behandling både individuellt och i grupp. Vi har individuell behandling i KBTkort inom vårdval psykoterapi.

De grupper vi har är bland annat introduktion till medicinsk yoga, mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR), mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och sömngrupp.

Abels Rehab (1177)

 • Marie Ferm Leg psykolog. Föräldraledig
 • Jon Andersson-Havemose Leg psykolog

  Telefontider

  • Måndag 11.00-11.30
  • Onsdag 11.00-11.30
  • Fredag 11.00-11.30

Rehabkoordinator

Om du är sjukskriven en längre tid, kan vår rehabiliteringskoordinator stödja dig och vara din kontaktperson på vårdcentralen i frågor som rör din rehabilitering. Koordinatorn hjälper dig att samordna och planera den hjälp du kan få av olika behandlare och myndigheter.

Unga vuxna

Med oss kan du prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer eller frågor kring fysisk och psykisk hälsa.

I ett första samtal får du berätta om dina bekymmer. Därefter bestämmer vi tillsammans hur du vill gå vidare. 

Unga vuxna är en mottagning som vänder sig till dig mellan 16–29 år med lindrig ångest, stressproblematik, nedstämdhet, utanförskap med mera.

Välj oss till din vårdcentral

Välkommen att lista dig hos oss. 

Lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att skicka in en blankett. Blanketten skriver du ut själv eller hämtar hos oss.

Logga in för att välja oss till din vårdcentral (1177.se)

Blankett för val av vårdcentral (pdf)

Läs mer om att välja vårdcentral (1177.se)

Synpunkter på vården

Hör gärna av dig till oss för att berätta hur du upplevde vården och vårt bemötande. Du kan också använda blanketten för synpunkter och klagomål:

Du kan också vända dig till ansvarig chef för att lämna din synpunkt eller klagomål.

 • Margareta Koerth-Bilen Verksamhetschef
  • Contact

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter