Fristående träningstillfällen i mindfulness och självmedkänsla

Välkommen till en grupp i mindfulness och självmedkänsla, med fristående träningstillfällen. Fokus kommer att vara på praktisk träning med guidade övningar och med möjlighet att ställa frågor efteråt. Det är ofta ett stöd att träna i grupp. Du kan komma till ett eller flera tillfällen. De bygger inte på varandra.

Datum:

Samtliga träffar är på måndagar: 27 februari, 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 april, 10 april och 24 april.

Fortsatta träningstillfällen planeras i maj och framåt, men de datumen är ännu inte bestämda.

Tid:

Klockan 16.0017. 00

Plats:

I vårt konferensrum.

Kostnad:

Som ett vanligt besök på vårdcentralen. Anmäl dig i receptionen. Högkostnadsskydd gäller.

Kursansvarig:

Hampus Lundin Åberg, leg. psykolog, lärare i Mindful Self-Compassion

Anmälan för varje tillfälle:

Anmäl dig via våra e-tjänster till vår psykolog Hampus eller ring 0411-89 75 29 och lämna meddelande på telefonsvararen att du kommer (dygnet runt). Glöm inte att ange namn och personnummer.

OBS! Eftersom det är fristående tillfällen, behöver du anmäla dig till varje gång som du kommer.

Mer om självmedkänsla:

Forskning har visat att träning i självmedkänsla kan leda till ökad livstillfredställelse, ökad medkänsla med sig själv och med andra, ökad medveten närvaro i livet, samt minskad nedstämdhet, ångest och stress.

Man har också sett att självmedkänsla hjälper en att upprätthålla träningsrutiner eller andra mål som man satt upp. Forskning har även visat att självmedkänsla leder till ökad förmåga att återhämta sig efter svårigheter i livet.

Vi är ofta hårda och kritiska mot oss själva, inte minst när vi gör något fel eller mår dåligt. Självmedkänsla handlar om att ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon som vi älskar. Självmedkänsla inkluderar att vara vänlig mot sig själv, en känsla av samhörighet med mänskligheten, och mindfulness (medveten närvaro).

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter