Telefon- och öppettider

Telefontider

 • Mån-Fre 08.00-16.00

Öppettider

 • Mån-Fre 07.45-16.00

Drop-in

Sjuksköterska: Medicinsk bedömning och rådgivning.
 • Mån-Fre 08.00-11.00

När vi har stängt

Har du akuta medicinska problem som inte kan vänta tills vi öppnar? Ring vårt nummer så kopplas du vidare och får en medicinsk bedömning. Om vårdbehovet är akut erbjuds du tid på kvälls- och helgmottagningen. Alla besök är tidsbokade.

Kvälls- och helgmottagningen Södervärn (1177.se)

Om kvälls- och helgmottagningen är stängd kan du ringa 1177 Vårdguiden på telefon som svarar på frågor om vård och kan hänvisa dig rätt – dygnet runt.

Vid akut livshotande tillstånd ring:

112

E-tjänster

Hitta hit

Om oss och vårt utbud

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. När du kontaktar oss får du tala med en erfaren sjuksköterska som svarar för rådgivning, tidsbokning, förnyelse av recept och annat. Vi erbjuder vård för hela människan, hela livet. Du kan även få de vanligaste vaccinationerna hos oss, till exempel mot influensa.

Om du behöver hälso- och sjukvård av någon annan än oss hjälper vi dig vidare.
 • Arbetsterapeut

  Telefontider

  • Måndag 11.30-12.30
  • Tisdag 11.30-12.30
  • Onsdag 11.30-12.30
  • Torsdag 11.30-12.30

  Efter en skada, operation eller sjukdom hjälper vi dig att klara av aktiviteter i din vardag så att du kan vara så självständig som du önskar. Du får hjälp med att hitta hjälpmedel och råd kring hur din närmaste omgivning kan anpassas efter dina behov. Vi ger också förebyggande stöd för att motverka ohälsa.

  • Catrin Svensson Arbetsterapeut
 • Astma, allergi och KOL

  Du som har luftvägsallergi, astma eller KOL kan få hjälp med utredning, behandling och uppföljning av dina besvär. Vi utför bland annat allergitester och undersökningar med spirometer. Du kan också få hjälp med att använda inhalator eller att sluta röka.

  Du kan även vända dig till oss om du är rökare och önskar kontrollera din lungfunktion eller om du har KOL och önskar delta i KOL-skola, det innebär några gruppbesök för utbildning/information om KOL från olika yrkeskategorier.

 • Barnavårdscentral (BVC)

  Hos oss hittar du även barnavårdscentral (BVC). Alla besök och undersökningar är gratis men du behöver lista ditt eller dina barn till barnavårdscentralen som du väljer att gå till.

 • Diabetes

  Du som har diabetes eller misstänker att du har diabetes kan vända dig till oss. Vi hjälper dig med:

  • kontroller av blodsockervärden
  • livsstilsförändringar kring kost och motion
  • information och användning av hjälpmedel
  • justering och insättning av insulin
  • remiss till ögonbottenfotografering

  Vi arbetar i team och ger vård och stöd efter dina individuella behov. Patienter med diabetes har både ansvarig läkare och diabetessköterska. Du erbjuds även att delta i gruppundervisning om diabetes.

 • Dietist

  Dietisten hjälper dig att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdomar. Bland annat kan du få hjälp vid:

  • besvär i mage och tarm
  • matallergier och intolerans mot gluten och laktos
  • försämrad aptit, ofrivillig viktnedgång och svårigheter att tugga eller svälja
  • diabetes och blodfettsrubbningar
  • övervikt och fetma
 • Distriktssköterska

  Hos oss får du råd och hjälp med sjukdomar eller din hälsa i allmänhet. Vi hjälper dig bland annat med:

  • vård av sår och infektioner
  • recept på kostnadsfria hjälpmedel
  • råd och tips för egenvård och läkemedel
  • bedömning av hudproblem
  • blodtrycksmätning
  • vaccinationer

  Om det behövs hjälper vi dig att komma i kontakt med läkare. Det kostar inget att besöka oss.

 • Hjärtsvikt

  Du som har hjärtsvikt kan få råd och hjälp med frågor kring egenvård, levnadsvanor och medicinering. Vår specialistutbildade personal erbjuder även telefonrådgivning och kontroller av till exempel blodtryck, puls och EKG. 

  Vi har ett nära och regelbundet samarbete med kardiologläkare från Skånes universitetssjukhus.

 • Inkontinens

  Du som har problem med läckage eller att tömma blåsan är välkommen till oss för utredning och behandling. Inkontinensproblem kan uppstå av många olika anledningar, oavsett ålder, och det är viktigt att undersöka orsaken.

  Om du behöver hjälpmedel kan vi ge råd och hjälp för att hitta något som passar dig.

  Vi erbjuder även råd, stöd och behandling till barn med sängvätning. Barn under 6 år får denna hjälp via barnavårdscentral och barn över 6 år via vårdcentralen.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  Om du har en remiss från din läkare kan du välja att komma till oss för kognitiv beteendeterapi – även om du är listad på en annan vårdcentral. Vi är ackrediterade enligt Region Skånes rehabiliteringsgaranti och ingår i vårdval psykoterapi.

 • Levnadsvanor

  Funderar du på att ändra några av dina levnadsvanor? Hos oss får du råd och tips om hur du kan komma igång med fysisk aktivitet eller förändra dina vanor kring mat, alkohol och tobak. Vi hjälper dig även att hantera stress och psykisk ohälsa.

  På "Hälsokroken" kan du själv mäta ditt blodtryck, väga dig och hämta informationsmaterial. Du kan även fylla i ett frågeformulär om din livsstil och är du motiverad att förändra dina levnadsvanor kan du boka tid hos vår livsstilssjuksköterska.

 • Läkare

  Hos oss träffar du läkare med breda kunskaper om de flesta problem som rör sjukdom och hälsa. Du eller ditt barn kan bland annat få hjälp med sjukdomar, skador, allergi, smärta, psykisk hälsa och levnadsvanor.

  Om det behövs kan du få remiss till andra specialister inom vården.

  Några av våra läkare är regelbundet på vår BVC och bedömer och kontrollerar barn 0-5 år. På vårdcentralen arbetar även läkare som är specialist i ortopedi.

  Läkarna arbetar i team med sjuksköterskorna, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator, psykolog och dietist samt samarbetar med bland annat sjukhuset och kommunens hemsjukvård.

  Hos oss arbetar:

  • Jien-Shen Wang, specialist i allmänmedicin och ortopedi
  • Antonio Cintra, specialist i allmänmedicin
  • Sanela Delic, specialist i allmänmedicin
  • Parisa Mostajabi, specialist i allmänmedicin
  • Judith Rosfjord, specialist i allmänmedicin
  • Soundous Nasir, specialist i allmänmedicin
  • Tore Martens, specialist i allmänmedicin
  • Sofia Bengtsson, specialist i allmänmedicin
  • Ida Karlsson, leg läkare, ST-läkare, (föräldraledig till 181231)
  • Kristina Källqvist, (föräldraledig till 180331)
  • Karl Jönsson, (tjänstledig till 180731) 
  • Ida A Lindström, leg läkare, ST-läkare, (föräldraledig till 180630)
  • Amir Aslankhan-Afshar, leg läkare, ST-läkare
  • Erik Anes Viseu, underläkare, leg läkare, ST-läkare
  • Mina Hosseinpour Kohshahi, leg läkare, ST-läkare
  • Erik Ising, AT-läkare (från och med 180301)
 • Minnesutredning

  Om du har problem med minnet, känner dig förvirrad eller har svårt att tänka under mer än en månad är det viktigt att utreda orsaken till dina besvär. Du och närstående är välkommen till oss för:

  • minnestest, blodprov och blodtryckskontroll
  • samtal och rådgivning kring minnesproblem och levnadssituation
  • stöd åt närstående till personer med demenssjukdom

  Ta med glasögon, hörapparat och lista över mediciner om du har detta. Det är bra om en närstående är med som kan hjälpa dig att minnas tidigare sjukdomar.

 • Provtagning

  Ta med giltig legitimation och remiss från din läkare. För ett säkrare resultat är det bra om du sitter ned och vilar i minst 15 minuter före provtagningen.

  Om du ska fasta före provtagningen får du inte äta, röka eller snusa från klockan 22.00 dagen innan. Det går bra att dricka lite vatten.

  Tid för provtagning bokar du via våra e-tjänster eller telefon 040-623 40 40. Det gäller både om du har en remiss från en annan vårdgivare, eller om du ska ta prover inför ett läkarbesök.

  Vi har hjälpmedel för att underlätta provtagningen om du är stickrädd och/eller svårstucken och kan erbjuda provtagning i enskild miljö. Bedömer din läkare att dina prover är normala hör vi oftast inte av oss till dig utan planeringen är som överenskommet vid besöket. Vill du diskutera dina resultat kan du alltid kontakta sjuksköterska.

 • Psykisk hälsa

  När du behöver någon att prata med kan du få stöd, vägledning och behandling i livets alla situationer. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få behandling vid:

  • kriser och sorg
  • nedstämdhet
  • stress och oro
  • depression och ångest
  • sömnsvårigheter
  • fobier
 • Sjukgymnastik

  Telefontider

  • Måndag 11.30-12.30
  • Tisdag 11.30-12.30
  • Onsdag 11.30-12.30
  • Torsdag 11.30-12.30

  Om du behöver rehabilitering eller har besvär med din kropp kan du vända dig till oss. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska bli bättre. Du kan bland annat få hjälp med:

  • besvär i leder, muskler och senor
  • besvär på grund av stress, långvarig smärta, huvudvärk 
  • astma, KOL eller hjärtsjukdom
  • inkontinens
  • smärta och besvär på grund av graviditet eller ålder
  • yrsel och balanssvårigheter
  • tränings- och idrottsskador
  • neurologiska sjukdomar

  Gruppverksamheter:

  • Artrosskola
  • KOL-skola
  • ReDO (Redesign life/förändra vardagen)
  • Mediyoga

  Du kan söka sjukgymnast/fysioterapeut utan remiss eller föregående läkarbesök.

  • Marie Billing Fysioterapeut
  • Jenny Johansson Fysioterapeut
  • Rickard Persson Fysioterapeut
  • Sara Saveska Fysioterapeut
  • Isabella Möller Fysioterapeut
 • Äldrevård

  Telefontider

  • Måndag 09.00-12.00
  • Tisdag 09.00-12.00
  • Onsdag 09.00-12.00
  • Torsdag 09.00-12.00
  • Fredag 09.00-12.00

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen till våra specialister på äldrevård. Hos oss får du bland annat råd och hjälp med läkemedel, kostvanor och psykisk ohälsa. Om det behövs erbjuder vi även hembesök. När du ringer vårt direktnummer behöver du inte använda knappval.

  Alla besök på äldrevårdsmottagningen är planerade besök, du ringer för att boka tid. Blir du akut sjuk kontaktar du i första hand vår rådgivning på telefon: 046-275 19 00.

Välj oss till din vårdcentral

Välkommen att lista dig hos oss. 

Lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att skicka in en blankett. Blanketten skriver du ut själv eller hämtar hos oss.

Logga in för att välja oss till din vårdcentral (1177.se)

Blankett för val av vårdcentral (pdf)

Läs mer om att välja vårdcentral (1177.se)

Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med den vård eller bemötande du fått hos oss vill vi gärna få dina synpunkter. Det är bra om du i första hand vänder dig till den läkare eller annan personal som du fått vård av för att reda ut oklarheter eller missförstånd. Du kan också vända dig till vår verksamhetschef.

Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta Patientnämnden i Skåne.

Synpunkter på vården (1177.se)

 • Ulla Rydén Verksamhetschef
  • Contact
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.