Öppen provtagning och öppen distriktssköterskemottagning kommer att vara stängd den 27-28 december och den 2-4 januari.

Telefon- och öppettider

Telefontider

 • Mån-Fre 08.00-16.45

Öppettider

 • Mån-Fre 08.00-17.00

Drop-in

Sjuksköterska: Medicinsk bedömning av lättare akuta besvär, du har haft mindre än två veckor, som öronbesvär, ögoninfektion, hudbesvär, mindre sårskador och halsont.
 • Mån-Fre 13.00-14.00

När vi har stängt

Har du akuta medicinska problem som inte kan vänta tills vi öppnar? Ring 0771-89 09 11 så får du en medicinsk bedömning. Om vårdbehovet är akut erbjuds du tid på kvälls- och helgmottagningen. 

Kvälls- och helgmottagningen Södervärn (1177.se)

Om kvälls- och helgmottagningen är stängd kan du ringa 1177 Vårdguiden på telefon som svarar på frågor om vård och kan hänvisa dig rätt – dygnet runt.

Vid akut livshotande tillstånd ring:

112

E-tjänster

Om oss och vårt utbud

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. Du kan även få de vanligaste vaccinationerna hos oss, till exempel mot influensa. Vi har HBTQ-kompetens.

Om du har fått remiss inom vårdval psykoterapi kan du välja att komma till oss för KBT.

Om du behöver hälso- och sjukvård av någon annan än oss hjälper vi dig vidare.
 • Arbetsterapeut

  Efter en skada, operation eller sjukdom hjälper vi dig att klara av aktiviteter i din vardag så att du kan vara så självständig som du önskar. Du får hjälp med att hitta hjälpmedel och råd kring hur din närmaste omgivning kan anpassas efter dina behov. Vi ger också förebyggande stöd för att motverka ohälsa.

  Vi hjälper dig med stress- och smärthantering och ergonomisk rådgivning.

  Vårdcentralen Edens patienter är välkomna till Abels Rehab för arbetsterapi. 

  Abels Rehab (1177.se) 

 • Astma, allergi och KOL

  Du som har luftvägsallergi, astma eller KOL kan få hjälp med utredning, behandling och uppföljning av dina besvär. Vi utför bland annat allergitester och undersökningar med spirometer. Du kan också få hjälp med att använda inhalator eller att sluta röka.

 • Barnavårdscentral (BVC)

  Hos oss hittar du även barnavårdscentral (BVC). Alla besök och undersökningar är gratis men du behöver lista ditt eller dina barn till barnavårdscentralen som du väljer att gå till.

 • Diabetes

  Du som har diabetes eller misstänker att du har diabetes kan vända dig till oss. Vi hjälper dig med:

  • kontroller av blodsockervärden
  • livsstilsförändringar kring kost och motion
  • information och användning av hjälpmedel
  • justering och insättning av insulin
  • remiss till ögonbottenfotografering
 • Dietist

  Dietisten hjälper dig att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdomar. Bland annat kan du få hjälp vid:

  • besvär i mage och tarm
  • matallergier och intolerans mot gluten och laktos
  • försämrad aptit, ofrivillig viktnedgång och svårigheter att tugga eller svälja
  • diabetes och blodfettsrubbningar
  • övervikt och fetma
 • Distriktssköterska

  Hos oss får du råd och hjälp med sjukdomar eller din hälsa i allmänhet. Vi hjälper dig bland annat med:

  • vård av sår och infektioner
  • recept på kostnadsfria hjälpmedel
  • råd och tips för egenvård och läkemedel
  • bedömning av hudproblem
  • blodtrycksmätning
  • vaccinationer

  Om det behövs hjälper vi dig att komma i kontakt med en läkare. Det kostar inget att besöka oss.

 • Fysioterapi/Sjukgymnastik

  Om du behöver rehabilitering eller har besvär med din kropp kan du vända dig till oss. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska bli bättre. Du kan bland annat få hjälp med:

  • besvär i leder, muskler och senor
  • besvär på grund av stress, långvarig smärta, huvudvärk 
  • astma, KOL eller hjärtsjukdom
  • inkontinens
  • smärta och besvär på grund av graviditet eller ålder
  • yrsel och balanssvårigheter
  • tränings- och idrottsskador
  • neurologiska sjukdomar

  Du kan även få hjälp hos Abels Rehab som även erbjuder medicinsk yoga, mindfulness, neurorehabilitering, Parkinsongrupper, postpolio och stötvågsbehandling.

  Abels Rehab (1177.se) 

 • Inkontinens

  Du som har problem med läckage eller att tömma blåsan är välkommen till oss för utredning och behandling. Inkontinensproblem kan uppstå av många olika anledningar, oavsett ålder, och det är viktigt att undersöka orsaken.

  Om du behöver hjälpmedel kan vi ge råd och hjälp för att hitta något som passar dig.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  Om du har en remiss från din läkare kan du välja att komma till oss för kognitiv beteendeterapi – även om du är listad på en annan vårdcentral. Vi är ackrediterade enligt Region Skånes rehabiliteringsgaranti och ingår i vårdval psykoterapi.

  Kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT)

  Vi erbjuder även IKBT, en allt vanligare behandlingsmetod mot ångest, oro och depression. Du träffar en psykolog vid behandlingsstarten och därefter arbetar du med ett behandlingsprogram via internet. Du har regelbunden kontakt med din behandlare.

 • Levnadsvanor

  Funderar du på att ändra några av dina levnadsvanor? Hos oss får du råd och tips om hur du kan komma igång med fysisk aktivitet eller förändra dina vanor kring mat, alkohol och tobak. Vi hjälper dig även att hantera stress och psykisk ohälsa.

  Du kan få hjälp med remiss till Hälsoenheten för hjälp med ovanstående. 

  Hälsoenheten (1177.se) 

 • Läkare

  Hos oss träffar du läkare med breda kunskaper om de flesta problem som rör sjukdom och hälsa. Du eller ditt barn kan bland annat få hjälp med sjukdomar, skador, allergi, smärta, psykisk hälsa och levnadsvanor.

  Om det behövs kan du få remiss till andra specialister inom vården.

  Vårt huvudnummer, 040 623 91 00, är bemannat under hela vår öppettid. När du ringer får du en medicinsk bedömning av en legitimerad sjuksköterska, antingen erbjuds du en akut tid samma dag hos en läkare eller så får du en telefontid hos din familjeläkare. Din familjeläkare kommer då att ringa upp dig och då kan ni tillsammans ta ställning/diskutera till vidare åtgärder.

  • Anne Sjögren, ST-läkare
  • Anton Lindberg, ST-läkare
  • Carin Tillman, specialist i allmänmedicin
  • Ellen Liedstrand, ST-läkare
  • Firoozeh Jafari, specialist i allmänmedicin
  • Göran Ilestam, specialist i allmänmedicin
  • Harald Friberger, ST-läkare
  • Håkan Sjöholm, specialist i allmänmedicin
  • Johan Lundgren, specialist i allmänmedicin
  • Kristina Mattsson, AT-läkare
  • Leena Jönsson, specialist i allmänmedicin, telefon 040-623 91 14, telefontid måndag-onsdag 08.10-08.45
  • Lovisa Sundin, specialist i allmänmedicin
  • Malin Svensson, specialist i allmänmedicin
  • Mark Werner, ST-läkare
 • Minnesutredning

  Om du har problem med minnet, känner dig förvirrad eller har svårt att tänka under mer än en månad är det viktigt att utreda orsaken till dina besvär. Du och närstående är välkommen till oss för:

  • minnestest, blodprov och blodtryckskontroll
  • samtal och rådgivning kring minnesproblem och levnadssituation
  • stöd åt närstående till personer med demenssjukdom

  Ta med glasögon, hörapparat och lista över mediciner om du har detta. Det är bra om en närstående är med som kan hjälpa dig att minnas tidigare sjukdomar.

 • Multimodalt smärtteam (MMS)

  Du som har fibromyalgi eller långvarig smärta i nacke, skuldror, ländrygg sedan minst tre månader är välkommen till oss efter remiss från din läkare. Hos oss får du:

  • undervisning om smärta och smärthantering genom till exempel ergonomi och medicin.
  • råd och stöd kring livsstilsförändring, aktivitetsbalans och stresshantering.
  • hjälp med träningsformer och avspänningstekniker.
  • behandling med till exempel akupunktur, TENS och mobiliseringar.

  Vi kan hjälpa dig till det multimodala smärtteamet på Abels Rehab. 

  Abels Rehab (1177.se)

 • Provtagning

  Drop-in

  • Måndag 08.00-08.45
  • Tisdag 08.00-08.45
  • Onsdag 08.00-08.45
  • Torsdag 08.00-08.45
  • Fredag 08.00-08.45

  Ta med giltig legitimation och remiss från din läkare. För ett säkrare resultat är det bra om du sitter ned och vilar i minst 15 minuter före provtagningen.

  Om du ska fasta före provtagningen får du inte äta, röka eller snusa från klockan 22.00 dagen innan. Det går bra att dricka lite vatten.

 • Psykisk hälsa

  När du behöver någon att prata med kan du få stöd, vägledning och behandling i livets alla situationer. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få behandling vid:

  • kriser och sorg
  • nedstämdhet
  • stress och oro
  • depression och ångest
  • sömnsvårigheter
  • fobier

  Gruppen "Att hantera stress och främja hälsa", vänder sig till dig som har aktuella eller återkommande problem med stress, nedstämdhet och ångest. 

  Önskar du behandling för fobi?

  Är du intresserad av behandling eller har frågor kring vad detta innebär kontakta vår psykolog Anders Adolfsson. Du kan även lämna en intresseanmälan i receptionen eller ringa vårt huvudnummer 040-623 91 00.

  • Anders Adolfsson Psykolog
  • Louise Andersson Psykolog
  • Emma Burman Kurator

   Telefontider

   • Måndag 11.00-11.30
   • Onsdag 11.00-11.30
 • Rehabkoordinator

  Om du är sjukskriven en längre tid, kan vår rehabiliteringskoordinator stödja dig och vara din kontaktperson på vårdcentralen i frågor som rör din rehabilitering. Koordinatorn hjälper dig att samordna och planera den hjälp du kan få av olika behandlare och myndigheter.

 • Unga vuxna

  Med oss kan du prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer eller frågor kring fysisk och psykisk hälsa.

  I ett första samtal får du berätta om dina bekymmer. Därefter bestämmer vi tillsammans hur du vill gå vidare. 

Välj oss till din vårdcentral

Välkommen att lista dig hos oss. 

Lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att skicka in en blankett. Blanketten skriver du ut själv eller hämtar hos oss.

Logga in för att välja oss till din vårdcentral (1177.se)

Blankett för val av vårdcentral (pdf)

Läs mer om att välja vårdcentral (1177.se)

Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du har fått, kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen eller skicka in en blankett.

Du kan också vända dig till ansvarig chef.

 • Sanela Ruscukic Verksamhetschef
  • Contact
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter