Grupper kring psykisk hälsa

Vi erbjuder olika gruppverksamheter inom området psykisk hälsa.

Under hösten har vi grupper i KBT för stressrelaterad psykisk ohälsa, sömnskola samt mindfulness med KBT-grund för stress och oro och nedstämdhet.

Är du intresserad av att delta i någon av de grupperna kontaktar du psykolog Åsa Lilja (mindfulness) eller kurator Jenni Z. Lindström (KBT för stress och sömnskola). Antalet platser är begränsade.

Åsa Lilja: 0418-65 14 01  

Jenni Z. Lindström: 0418-65 14 35

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter