Egenremiss

En egenremiss innebär att du själv kontaktar en vårdgivare för att söka vård. Alla mottagningar är skyldiga att bedöma egenremisser och de bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare.

Du är inte garanterad vård hos den mottagning som du skickar egenremissen till, utan det är mottagningen som avgör vilken vård du behöver och på vilken nivå. Det betyder att du kan bli hänvisad till en annan vårdgivare, som till exempel din vårdcen

tral, eller till egenvård.

Så här lämnar du in din egenremiss

Det finns olika sätt för dig att lämna in din egenremiss. På respektive mottagnings webbsida får du veta hur du söker vård med egenremiss hos just dem.

Mottagningar och avdelningar

Egenremiss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

De mottagningar som tar emot egenremiss via 1177 Vårdguiden har en länk till e-tjänsten "Egenremiss" på sin webbsida. E-tjänsten kan även heta "Egen vårdbegäran" eller "Egenanmälan".

För att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster behöver du logga in, vilket du gör med en e-legitimation. Om du inte kan använda e-legitimation kan du även logga in med lösenord och sms. Tänk på att du som lämnar egenremiss åt ditt barn behöver agera ombud.

Gör ditt barns vårdärenden via nätet (1177.se)

Egenremiss via blankett

En del mottagningar har en blankett som du fyller i och skickar till mottagningen via post. Blanketten hittar du i så fall på mottagningens webbsida. Du kan även kontakta mottagningen och be om att få en utskriven blankett.

Tänk på att du inte ska skicka blanketten med e-post, eftersom det inte är ett säkert sätt att skicka patientuppgifter.

Egenremiss via telefon

En del mottagningar tar emot egenremiss via telefon. Då ringer du till mottagningen under telefontiden och en sjuksköterska ställer frågor om din livssituation och psykiska hälsa.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter