Att ha en psykisk sjukdom

De flesta av oss mår dåligt någon gång under sitt liv. Ibland kan vårdcentralen ge den hjälp som behövs, ibland kan det vara nog att ta bättre hand om sig själv och ändra sina vanor. Men när de psykiska besvären påverkar din fysiska hälsa och hur du sköter ditt arbete och relationer till andra människor, då är det dags att söka professionell hjälp.

Detta är de typer av diagnoser och tillstånd som vi inom psykiatrin behandlar. De flesta diagnoser och sjukdomar går att behandla så att du kan få en välfungerande vardag. 

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder innebär bland annat att man har svårt med det sociala samspelet. Du kommer till oss inom psykiatrin för att göra en utredning som konstaterar om och vilken diagnos du har. När du fått en konstaterad diagnos har du en kontinuerlig kontakt med någon av våra mottagningar som är specialiserade på neuropsykiatriska funktionshinder. 

ADHD (1177.se)

Aspergers syndrom (1177.se)

Tourettes syndrom hos barn (1177.se)

Autism (1177.se)

Ätstörningar

Om du tänker mycket på din kropp och vad du äter kan du ha en ätstörning. Det finns olika typer av ätstörningar, de vanligaste är anorexi, bulimi och hetsätningsstörning, BED.

Ätstörningar (1177.se)

Inom psykiatrin har vi både mottagningar och avdelningar som är specialiserade på ätstörningar och som kan ge dig den vård som du behöver. Du blir remitterad till specialistmottagningar för ätstörningar från en annan psykiatrisk mottagning.

Ångest

Ångest kan kännas olika och bero på olika saker. Det finns också olika typer av ångest och det är inte alltid som du behöver psykiatrisk specialistvård för att få hjälp. Dessa ångesttillstånd kan du få vård inom psykiatrin för.

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom - borderline (1177.se)

Fobier (1177.se)

Generaliserat ångestsyndrom - GAD (1177.se)

OCD - tvångssyndrom (1177.se)

OCD - tvångssyndrom hos barn och tonåringar (1177.se)

Paniksyndrom (1177.se)

PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom (1177.se)

PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga (1177.se)

Depression

Det finns olika former av depression och det är inte alltid som du behöver specialistvård för att bli hjälpt. Men om du mått dåligt länge eller om du är manisk och deprimerad i perioder behöver du psykiatrisk specialistvård. 

Depression (1177.se)

Bipolär sjudom (1177.se)

Var du får vård och vilken form av vård du behöver beror på hur allvarlig din depression är.

Psykos och vanföreställningar

Schizofreni och psykos är exempel på tillstånd där man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra. 

Inom psykiatrin har vi mottagningar som är specialiserade på psykostillstånd, men en del psykoser behöver inte behandling på en specialistmottagning.

Schizofreni (1177.se)

Psykos (1177.se)

Beroende och missbruk

På 1177.se kan du läsa om olika typer av beroenden och missbruk. I psykiatrin har vi specialistmottagningar för olika typer av beroenden, remiss hit får du från din läkare. 

Beroende och missbruk (1177.se) 

Självskadebeteende

Att göra sig själv illa brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Det kan kännas som att det hjälper i stunden, men i längden kan det få dig att må sämre. Det finns andra sätt att må bättre, och det finns hjälp att få.

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan göra för att må bättre och när du ska söka vård.

Att skada sig själv (1177.se)

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter