Rättspsykiatri

Vi arbetar med både specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Efter att ha vårdats hos oss ska man kunna komma ut till ett normalt, fungerande liv i samhället.

I Skåne döms cirka 40 personer per år till rättspsykiatrisk vård. Vi har avdelningar i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Vi har dessutom öppenvårdsmottagningar i Helsingborg, Hässleholm och Malmö.

Rättspsykiatriska mottagningar och avdelningar i Skåne

Vem kan dömas till rättspsykiatrisk vård (RPV)?

Man kan dömas till rättspsykiatrisk vård om man har begått ett brott som kan ge fängelse, och begått brottet under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Man bedöms sedan vid en rättspsykiatrisk undersökning, för att se om man behöver vårdas på en psykiatrisk sjukvårdsinrättning.

Hur går en rättspsykiatrisk undersökning till?

Den rättspsykiatriska undersökningen innebär en fyra veckor lång vistelse på en rättspsykiatrisk utredningsenhet. På enheten samarbetar läkare, psykolog, socionom, skötare/sjuksköterska och arbetsterapeut. De bedömer tillsammans psykiatrisk status, farlighet och sociala förhållanden i övrigt.

Vad händer under vårdtiden?

Vården består av en kombination av samtal, medicinering, social träning och aktivitet. Dagarna anpassas efter varje persons behov. Tider för mat och aktiviteter är fasta, men i övrigt följer man individuella scheman som läggs upp tillsammans med vårdgivarna.

Den genomsnittliga tiden som man spenderar hos oss brukar vara mellan ett och tre år.

Rättspsykiatrin är certifierad

Den skånska rättspsykiatrin är certifierad enligt standarden SS-EN 15224, som syftar till att säkra en god hälso- och sjukvårdskvalitet.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter