Behandlingar och utredningar

Inom Psykiatri Skåne gör vi en mängd olika behandlingar. När du kommer till oss ser vi på din helhetssituation för att komma fram till vilken vård som är lämpligast för just dig. Ibland kan en kombination av flera olika behandlingar behövas för att du ska må bra.

Neuropsykiatrisk utredning

Du som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD, Asperbers syndrom, Tourettes syndrom, autism och tvångssyndrom (OCD), får en remiss  till oss inom psykiatrin för att göra en utredning. Där konstaterar vi vilken diagnos du har och vilken behandling som passar dig bäst. De flesta motagningar inom vuxenpsykiatrin och bup genomför sådana utredningar.

Neuropsykiatrisk utredning för vuxna (1177.se)

ADHD - vad innebär en utredning? (1177.se)

ASD/Aspergers syndrom - undersökningar och utredningar (1177.se)

Autism - undersökningar och utredningar (1177.se)

Tourettes syndrom - undersökningar och utredningar (1177.se)

Tvångssyndrom, OCD - undersökningar och utredningar (1177.se) 

Psykoterapi och psykologisk behandling

Psykoterapi innebär att du går och pratar med en psykoterapeut. Det finns olika former av psykoterapi som är utformade specifikt för olika typer av diagnoser och besvär. På länken nedan kan du läsa om olika KBT, PDT och andra former av psykoterapi.

Om psykoterapi och psykologisk behandling (1177.se)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) och mentaliseringsbaserad beteendeterapi (MBT) (1177.se)

ECT - elbehandling (1177.se)

Behandling och stöd vid alkoholproblem (1177.se)

Läkemedelsbehandling

Läkemedel kan användas 

Läkemedel vid depression (1177.se)

Läkemedel vid psykos (1177.se)

Läkemedel vid schizofreni (1177.se)

Cool kids - gruppbehandling för oroliga barn och deras föräldrar

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter