Medicinmottagning dagvård

Telefontider och fler kontaktuppgifter

E-tjänster

Ditt besök hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Tag gärna med dig aktuell medicinlista. Det underlättar planering och justering av oridnerade läkemedel under och efter sjukhusvistelsen.

Som stöd kan apoteket ge dig en lista med dina mediciner på recept, observera att detta inte är likställt med din medicinlista. Tveka inte att fråga personalen vid osäkerhet eller oro kring oridnerade läkemdel.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Under

Ska du besöka en inneliggande närstående?

Vi som jobbar här

Hos oss vårdas du av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeut. Även en arbetsterapeut är knuten till avdelningen. Du träffar också medicinsk sekreterare och avdelningsvärd.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter