Handkirurgimottagning Malmö Test

Telefontider och fler kontaktuppgifter

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via blanketten nedan.

Ditt besök hos oss

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

På mottagningen betalar du för besöket med kort eller faktura. För betalning med kontanter har sjukhuset särskilda kassor. Besöket är avgiftsfritt för dig under 20 år och över 85 år.

Hitta kassa för kontantbetalning

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Var vänlig undvik starka dofter av hänsyn till allergiker.

Kom ihåg att ta med legitimation.

Under

Kom i god tid och anmäl ditt besök i receptionen.

Efter besöket

Vid hemgång får du information om uppföljning. En kallelse till ett eventuellt återbesök eller telefontid skickas hem till dig.

Stöd du kan få

Kurator

Kuratorstöd vid sjukdom eller skad

När du drabbas av en sjukdom eller skada innebär det ofta stora inre och yttre påfrestningar. De kan vara av fysisk, psykisk och social natur och kan drabba både dig som är sjuk och dig som är närstående. Ibland behövs stöd och råd av någon utomstående för att få hjälp att anpassa sig till en förändrad livssituation. Då kan kuratorn vara till hjälp.

Kuratorn är utbildad socionom och ansvarar för den psykosociala kompetensen på den mottagning eller avdelning där du vårdas. En kurator arbetar med sociala och psykologiska insatser utifrån en helhetssyn på människan. Du och kuratorn arbetar tillsammans med de psykosociala problem som kan uppstå i samband med sjukdom, skada, behandling och rehabilitering.

Kuratorn kan erbjuda

 • Krisstöd vid akuta kris-och sorgereaktioner för dig som patient eller anhörig
 • Stödjande och bearbetande samtal för att orka med en svår livssituation i samband med sjukdom
 • Information om socialförsäkringar och samhällets servicemöjligheter
 • Stöd och råd vid kontakter med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare och socialtjänst

Så får du kontakt med kurator

Det finns kuratorer knutna till samtliga mottagningar och avdelningar på SUS. Om du önskar kontakt med en kurator meddelar du läkare eller vårdpersonal på den mottagning eller avdelning där du får vård och behandling. Du blir därefter kontaktad för tidsbokning. 

Ditt besök hos kurator

Samtal hos kurator är kostnadsfritt för dig som är inneliggande patient eller närstående till inneliggande patient. Kuratorsbesök i öppenvården kostar enligt Region Skånes patientavgifter och ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgifter i Skåne

Om du behöver tolk meddela oss i god tid innan ditt besök så bokar vi det åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

*Länkar till:

 • Stödjourer 1177
 • Kris
 • Ångest, starka känslor av oro
 • Depression
 • Att bli utsatt för våld i nära relationer
 • Självskadebeteende
 • Till dig som har självmordstankar
 • Hjälp för dig som mår psykiskt dåligt

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter