Urografi

Om vi tror att du har en sjukdom i njurarna eller urinvägarna, undersöker vi dig med röntgen, en så kallad urografi. Genom röntgen kan vi se hur njurarna och urinvägarna fungerar och ser ut.

Undersökningen tar ungefär 3045 minuter.

Inför undersökningen kommer du att få riktlinjer för vad du får äta och dricka under tre dagar före undersökningen.

På själva undersökningsdagen ska du däremot vara fastande. Det betyder att du inte får äta eller dricka under ett antal timmar innan undersökningen. Du ska även ta laxermedel för att tömma tarmen.

I vissa fall kan du behöva lämna ett blodprov inför undersökningen. Din läkare berättar för dig om du behöver göra detta. 

Innan du kommer till sjukhuset ska du ta av dig smycken på den kroppsdel som vi ska röntga.

I din kallelse står det hur just du ska förbereda dig inför undersökningen. 

Glöm inte att ta med dig legitimation!

Allergi, graviditet och diabetes

I vissa fall är det viktigt att du kontaktar din läkare före undersökningen.

Kontakta din läkare före undersökningen om:

  • du är allergisk mot kontrastmedel. Om du är allergisk mot kontrastmedel ska du i stället ta en annan medicin inför röntgenundersökningen. Du får fler instruktioner av läkaren som skickade dig till undersökningen. Tänk på att du även ska berätta att du är allergisk när du kommer till avdelningen för att röntgas.
  • du har diabetes och behandlas med läkemedlet Metformin. Du kan behöva göra ett uppehåll i din medicinering samma dag som du ska undersökas.
  • du är gravid. Du ska även berätta att du är gravid när du kommer till avdelningen för att röntgas.

När du kommer till röntgenavdelningen får du ta av dig kläderna på den del av kroppen som ska röntgas. Du kommer att få en tunn undersökningsrock eller tröja att ha på dig under själva undersökningen. 

Därefter får du lägga dig på rygg på en brits. Om det behövs kan vi även ta några röntgenbilder när du ligger på mage. 

Ibland måste vi lägga ett tryck över magen för att få bra bilder på urinvägarna. I så fall har du trycket över magen i fem minuter. Det kan kännas lite obehagligt, men ska inte göra ont.

För att vi kunna se njurarna och urinvägarna, får du ta en spruta med ett jodhaltigt kontrastmedel. Med hjälp av en nål sätter vi en tunn plastslang (perifer venkateter) i ett kärl i armen. Genom den här tunna slangen får du kontrastmedlet i blodet och det tas sedan upp av njurarna.

Därefter tar vi flera röntgenbilder med olika tidsintervall. Du måste ligga helt still när vi tar bilderna för att de ska bli skarpa. Det tar bara några sekunder. Ibland behöver vi ta om bilderna om de inte blir tillräckligt bra.

När undersökningen är klar tar vi bort plastslangen från armen.

Du mår som vanligt och får börja äta och dricka igen. Under dagen som du har blivit undersökt behöver du dricka mycket vatten. Drick gärna cirka 2 deciliter vätska varje timme resten av dagen. 

Bilderna bedöms och tolkas av en röntgenläkare som skickar ett skriftligt utlåtande till den mottagning eller avdelning som skickade dig till undersökningen. De ger dig resultatet av undersökningen och berättar om ni behöver följa upp resultatet.

I sällsynta fall kan kontrastmedel orsaka en allergisk reaktion i efterhand. Vanligast är att man kan få hudutslag eller klåda inom något dygn efter undersökningen. I allmänhet är symtomen lindriga och försvinner spontant utan att man behöver behandlas för dem.

Får du besvärande klåda kan du köpa receptfria läkemedel som lugnar klådan på apoteket.

Kontakta din läkare, vårdcentral, sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller en akutmottagning om du:

  • inte upplever att de receptfria läkemedlen hjälper
  • upplever att den allergiska reaktionen är besvärande ur andra synpunkter
  • får hudblåsor.

Berätta i så fall att du har varit på en röntgenundersökning och fått kontrastmedel.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter