Smärthanteringsprogram (intensivt)

Du som lider av långvarig smärta kan du bli aktuell för ett smärthanteringprogram. Med hjälp av olika rehabiliteringsmetoder hjälper vi dig att kunna hantera smärtan och dess konsekvenser för att få en god livskvalitet på lång sikt.

Innan du påbörjar ett smärthanteringsprogram ska du ha genomgått en smärtutredning genom smärtrehabiliteringsmottagningen i Lund. Om utredningen visar att du kan gå programmet, kommer du att bli uppringd för att boka in programperioden.

Länk till utredningstexten

Mål och syfte

Syftet med smärthanteringsprogrammet är att kunna leva med långvarig smärta och att få god livskvalitet på lång sikt. Med andra ord arbetar du under rehabiliteringen med att förbättra din förmåga att göra sådant som är viktigt för dig.

Programmet kommer inte att hjälpa dig att bli av med din smärta. Det hjälper dig att acceptera och leva med den.

Målsättningen ser olika ut för alla deltagare. Det är du själv som sätter målet för just din rehabilitering. Inför programstarten kan det vara bra att fundera över vad du vill uppnå med din rehabilitering och vilka konkreta mål du har. Tänk igenom vad i din vardag som är betydelsefullt och vad du vill förändra. Kanske handlar det om att få till en fungerande dagsplanering, att börja med någon fysisk aktivitet eller att ta upp sociala kontakter? Fundera också över vilka mål du har kring arbete eller studier.

Smärthanteringsprogrammet har tre faser; en uppstartsfas, en intensivfas och en tillämpningsfas. Efter avslutat program följer två uppföljningsdagar.

Under hela rehabiliteringsperioden ingår du i en grupp bestående av 8-10 personer som alla lever med långvarig smärta.

Steg 1: Uppstartsfasen

Uppstartsfasen består av fyra obligatoriska halvdagsträffar under tre veckor. Du kommer att introduceras i smärtteori och nya sätt att förhålla dig till smärta. Du kommer också få lära dig olika avspänning- och avslappningmetoder.

Du får reflektera över dina vardagliga aktiviteter och arbeta fram din individuella rehabplan (IRP) som sedan kommer fungera som en ledstjärna genom hela rehabiliteringsperioden. I denna formulerar du dina egna mål för perioden och det som känns viktigt för dig att arbeta med.

Steg 2: Intensivfasen

Intensivfasen pågår under fem veckor. Det innebär att du kommer att vara schemalagd fem dagar i veckan, upp till sju timmar per dag.

En del av den schemalagda tiden är så kallade tillämpningsdagar. Då förväntas du tillämpa de kunskaper och stategier som du lärt dig under programmet i din vardag. Under tillämpningsdagarna finns möjlighet att arbeta om du inte är sjukskriven eller arbetssökande. Detta för att du ska kunna använda dig av de nya strategierna i en arbetssituation.

Under intensivfasens första vecka färdigställer du, tillsammans med teamet, din individuella rehabplan. Under sista veckan utvärderar du planen tillsammans med teamet. Då görs även en ny rehabplan med mål som du vill arbeta med under tillämpningsperioden. Till detta tillfälle är du välkommen att bjuda in gäster som till exempel arbetsgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa eller andra berörda.

De olika teammedlemmarna (presenteras i korta filmer/dragspel)

  • Psykologen
  • Arbetsterapeuten
  • Läkaren
  • Fysioterapeuten
  • Kuratorn

Närståendedag

Långvarig smärta påverkar inte bara dig själv utan även de som finns i din närhet. För att de ska kunna vara ett stöd i din förändringsprocess och förstå vad som händer är det värdefullt om de är aktiva i din rehabilitering. Under intensivfasen ingår en närståendedag dit du är välkommen att bjuda in de som står dig nära.

Steg 3: Tillämpningsfasen

Tillämpningsfasen pågår i cirka nio veckor. Du är då i din hemmamiljö och tillämpar det du lärt dig under uppstarts- och intensivfasen. Tillämpningsfasen avslutas med två uppföljningsdagar då du kommer tillbaka till mottagningen för uppföljnig både individuellt och i grupp.

Att delta i programmet kan på kort sikt öka din smärta. Det kan också göra dig mer trött och framkalla dåliga känslor. Även om det känns svårt för dig att komma vissa dagar, vill vi att du försöker ändå. Det är extra viktigt att du medverkar dessa dagar, eftersom vi då kan hjälpa till att se vad du kan göra när det är som mest kämpigt.

Kom ihåg att syftet är att ge dig verktyg för att leva bättre med smärtan och att vi inte kommer att tvinga dig att göra något du inte vill. Prata med någon i personalen och du har frågor eller önskemål. Dina åsikter är alltid välkomna!

Förebyggande sjukskrivning

Under uppstartsdagarna, intensivfasen och uppföljningsdagarna, har du möjlighet att ansöka om förebyggande sjukskrivning via Försäkringskassan. Är du redan sjukskriven på deltid kan du få rätt att utöka denna. Du kan få sjukpenning om du avstår arbete på minst 25 % av din schemalagda arbetstid den dagen du deltar i behandling eller rehabilitering.

Du får ingen sjukpenning om du redan har en pågående sjukskrivning på 100 %.

Helger, ej schemalagda arbetsdagar samt kvällar och nätter

Du får inte förebyggande sjukpenning för helger eller för ej schemalagda arbetsdagar måndag till fredag. Om du arbetar kvällar eller nätter måndag till fredag kan du i vissa fall få förebyggande sjukpenning dessa dagar. Då behöver du kontakta din handläggare eller kundtjänst på Försäkringskassan.

Din läkare på smärtrehabmottagningen skriver ett läkarutlåtande som försäkringskassan sedan tar ställning till.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter