Smärtbehandling via epiduralkateter – PCEA

PCEA är en teknik som används för att ge lokal smärtlindring i samband med större operationer. Via en tunn plastslang, som sätts in mellan ryggkotorna, tillförs bedövning till de nerver som berör det specifikt smärtande området.

PCEA-behandlingen används vanligtvis i tre till fem dagar. Därefter trappas behandlingen ut och du kan gå över till tablettbehandling.

Du får epiduralslangen insatt före din operation, ibland redan dagen innan. En narkosläkare tvättar din rygg och bedövar huden där slangen ska sättas in. Därefter sticker läkaren in den tunna plastslagen mellan ryggens kotor via en nål i ryggen. Nålen tas sedan bort och plastslangen sitter kvar. Den kopplas till en elektronisk pump med bedövningsmedel.

Pumpen ger dig en kontinuerlig dos av av bedövningsmedel via slangen. Du kan också påverka din smärtlindring genom att själv trycka på en knapp som är kopplad till pumpen. Detta kan du göra ifall du är i behov av extra smärtlindring utöver den ordinarie dosen och den smärtlindrande effekten kommer efter 10-15 minuter.

Pumpen är försedd med en säkerhetsspärr som förhindrar att du kan ta för mycket läkemedel. Det betyder att pumpen är låst 30 minuter efter att du har tryckt. Varje tryck registeras i pumpens minne.

Det är endas du som får trycka på pumpen, inte någon anhörig eller personal!

Pumpen bär du med dig i en väska som hängs över kroppen. Du kan därför röra dig fritt och vara uppe och gå under behandlingen.

Efter tre till fem dagar dras katetern ut av sjukhuspersonal och du kan övergå till smärtlindrande tablettbehandling enligt överenskommelse med läkare.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter