Operation X eller behandling Y

Ingress om behandlingens syfte och kort om hur den går till – max 240 tecken.

En behandlingstext innehåller inte:

 • Remissinfo eller andra kriterier för att behandlingen ska bli aktuell (finns på respektive mottagningssida)
 • Presentation av verksamheten som utför behandlingen
 • Generell info om diagnosen  
 • Manuellt inlagda kontaktuppgifter

 

Innehåll på sidan [H2]

 • Hur lång tid tar det?
 • Före 
 • Under [ELLER] På sjukhuset
 • Efter
 • Hemma
 • Träning [ELLER] Rehabilitering
 • Stöd att få
 • Uppföljning

 

Hur lång tid tar det? [H2]

Endast relevant för enklare ingrepp och undersökningar. 

Innehåller:

 • Kort info om hur lång tid undersökningen, behandlingen, operation tar att genomföra.

 

Före [H2]

Innehåller:

 • Förberedande besök på sjukhuset
 • Provtagning som ska göras före
 • Utprovning av hjälpmedel
 • Läkemedel som man ska sluta eller börja ta
 • Om man fått vård utomlands 
 • Förberedelser hemma (köpa mat, ta undan mattor, etc.)
 • Tvätt, dusch, desinfektion
 • Om att fasta inför operation/behandling
 • Saker att ta med (leg, kläder, tofflor, toalettartiklar, etc)
 • Saker man inte ska ta med (värdesaker, piercings, etc.)
 • Om man får förhinder eller blir sjuk

 

På sjukhuset / Under [H2]

Innehåller:

 • Förberedelser som görs på sjukhuset (katetrar som ska sättas in, sövning, etc.)
 • Vad som sker under operationen/behandlingen
 • Första tiden efter (flyttas till avdelning Y och sedan till avdelning X, illamående, smärta, biverkningar)
 • Eventuella intyg som behövs 
 • Utskrivning (hur det går till och ”kriterier” för när man kan bli hemskickad)

Innehåller inte:

 • Besöksregler, besökstider, måltider, etc. (finns på avdelningssidan)

 

Efter [H2]

Innehåller:

Alla innehållskategorier nedan (Hemma, Träning, Uppföljning, etc.) när ingen av dessa innehåller tillräckligt med info för att motivera separata rubriker.

 

Hemma [H2]

Innehåller:

 • Läkemedel man ska ta och inte ta
 • Biverkningar från läkemedel/behandlingen
 • Komplikationer från behandlingen
 • Symtom på sjukdomen som man ska hålla ett öga på
 • Förändringar i vardagen man behöver tänka på
 • Vart man ska vända sig för rådgivning

 

Komplikationer [ELLER] Biverkningar [H2]

Endast relevant när det finns särskilda komplikationer eller biverkningar som är viktiga att känna till och inte passar under rubriken Hemma. 

Innehåller: 

 • Info om komplikationer/biverkningar som är relevant för patient att känna till, t.ex. för att kunna avgöra när hen ska kontakta sjukvården.

 

Träning [ELLER] Rehabilitering [H2]

Innehåller:

 • Generellt om träning/rehabilitering som krävs i samband med behandlingen/operationen.
 • Instruktioner till övningar som patient ska göra.

 

Stöd att få [H2]

Innehåller:

 • Stöd och stödfunktioner som mottagningen och sjukhuset kan erbjuda i samband med behandlingen.

 

Uppföljning [H2]

Innehåller:

 • Uppföljningssamtal via telefon
 • Återbesök till olika yrkesgrupper, ibland på sjukhuset ibland på t.ex. vårdcentral
 • Uppföljningar under en längre tid efter behandlingen på sjukhuset

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter