Fysioterapi efter skada, operation eller vid sjukdom

Du som upplever besvär i kroppen i samband med en sjukdom, skada eller efter en operation kan få behandling med fysioterapi, även kallat sjukgymnastik. Det kan förbättra dina möjligheter att vara så rörlig och aktiv som möjligt.

Här får du som är patient på sjukhuset fysioterapi om du till exempel har:

  •         diabetes
  •         en hjärt- eller lungsjukdom
  •         en reumatisk sjukdom
  •         en neurologisk sjukdom.

Du kan behöva fysioterapi för att till exempel få tillbaka din styrka eller kondition efter ett stort ortopediskt ingrepp. Fysioterapi kan också hjälpa dig som behandlas för cancer eller kronisk smärta.

Förberedelser inför ditt besök

Du behöver inte förbereda dig inför besöket hos en fysioterapeut. Ibland kan du behöva ta med träningskläder till ditt besök, men det står i så fall i din kallelse.

För att få komma till en fysioterapeut på Sus behöver du antingen vara inlagd hos oss eller behandlas på en av våra mottagningar. Läkaren skriver i så fall en remiss om du behöver fysioterapi.

Du betalar inget för att träffa en fysioterapeut om du är inlagd på Sus. Om du inte är inlagd betalar du för besöket enligt Region Skånes patientavgifter. Besöket ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgifter i Skåne

Fysioterapeuten undersöker till exempel hur du rör dig, om du har ont någonstans och i så fall var, samt hur dina leder och musklerna fungerar. Du och fysioterapeuten bestämmer tillsammans hur din behandling ska se ut och anpassar den utifrån dig och dina behov. Målet är att du ska få tillbaka så mycket rörlighet som möjligt.

Du får lära dig använda och belasta kroppen på ett sätt som kan minska besvären och förhindra att de kommer tillbaka. Du får träna både på egen hand och i grupp.

Om du skulle behöva hjälpmedel hjälper fysioterapeuten dig att prova ut dem. Hjälpmedlen hjälper dig att fungera i vardagen, till exempel kan de göra det enklare för dig att förflytta dig.  

Patient utför fysioterapi tillsammans med fysioterapeut

När du har fått dina rekommendationer eller ditt träningsprogram kan du göra mycket på egen hand. Vanligtvis får du uppgifter att göra hemma mellan besöken hos fysioterapeuten.

Du och fysioterapeuten bestämmer tillsammans hur ni ska följa upp din behandling. Ofta fortsätter du med uppföljningar hos en fysioterapeut där du bor, till exempel på din vårdcentral.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter