Dietiststöd vid ändring av kost och matvanor

Vid många sjukdomar är rätt kost en viktig del av behandlingen och i vissa fall den enda behandlingen. En dietist kan ge stöd och råd till dig som behöver anpassa dina kostvanor utifrån ditt hälsotillstånd.

samt om du behöver nutritionsbehandling via sond eller näringsdropp.

Dietisterna arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja optimalt nutritionsstatus och god livskvalitet.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter