Välkommen på föreläsningar om barn och ungas psykiska hälsa

Föreläsningarna berör tre olika teman: bonusfamiljen, oro och stress hos barn och unga samt bråk och konflikter. Du som är förälder eller närstående till ett barn eller ungdom som mår psykiskt dåligt är välkommen att anmäla dig.

Föreläsningarna är kostnadsfria, men eftersom antalet platser är begränsat vill vi att du anmäler dig via anmälningslänken under respektive föreläsning. Vid förhinder är vi tacksamma om du lämnar återbud så att någon annan kan få din plats.

Välkommen!

Tid, plats och teman för föreläsningarna

Föreläsningarna äger rum klockan 17.30-19.30 på Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjens lokaler i Malmö

Davidshallsgatan 16 i Malmö

11 april - Bonusfamiljen, att leva med andras barn 0–17 år

Att leva i en bonusfamilj innebär både utmaningar och möjligheter. Föreläsningen belyser familjemedlemmars olika perspektiv, möjliga roller och vad som är viktigt att tänka på som förälder och bonusförälder i en ombildad familj.

Föreläsningen vänder sig till dig med barn i åldern 0–17 år och som är på väg in i en bonusfamilj eller som redan lever i en.

Föreläsare: psykolog Astrid Kronqvist och kurator Catarina Olsson

Anmäl dig

Vid frågor kontakta astrid.kronqvist@skane.se

8 maj - Oro och stress hos barn och unga 6–17 år

Många barn och unga går igenom perioder då de känner sig oroliga eller stressade som en del av den normala utvecklingen.

Föreläsningen tar upp varför dessa känslor uppstår, hur de kan ta sig uttryck och vad du som förälder eller anhörig kan tänka på när du bemöter ditt barn.

Föreläsare: psykologerna Maria Aldén och Anna Hall-Sillén

Anmäl dig

Vid frågor kontakta anna.hall-sillen@skane.se

16 maj - Bråk och konflikter med ditt barn, hur du som förälder kan göra skillnad 0–12 år

En föreläsning om föräldraskapets utmaningar. Hur vi kan förstå de bråk och konflikter som ofrånkomligen uppstår i en familj samt vad föräldrar kan göra för att hantera konflikter med sina barn på ett nytt sätt.

Föreläsningen kommer behandla ämnen som samarbetsbaserad problemlösning och lågaffektivt bemötande och riktar sig framför allt till föräldrar med barn upp till 12 år.

Föreläsare:  psykolog Tomas Tedgård och kurator Pernilla Schöld

Anmäl dig

Vid frågor kontakta tomas.tedgard@skane.se

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor om enskilda barn under föreläsningarna utan hänvisar till vår telefonrådgivning En Väg In på telefonnummer 020-51 20 20.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter