Trelleborg: Öronoperation på barn

Här finns information om punktion av trumhinnan samt plaströrsoperation på barn under narkos.

Operationen utförs i full narkos. Vid behov av rådgivning är du välkommen att ringa sjuksköterska på öron-, näs- och halsmottagningen, telefontid måndag–fredag 10.00–12.00.

Sjukdom eller annat förhinder

Kontakta öron-, näs- och halsmottagningen om barnet dagarna före eller på operationsdagen insjuknar i till exempel feber, hosta eller förkylning. Telefontid måndag–fredag 8.00–9.00.

Lekrum

För att förbereda barnet inför operationen är ni välkomna till operationsenhetens lekrum. Här kan barnet leka bort lite av sin oro genom att ge sprutor och sätta bandage på dockor och kramdjur. Ni har också möjlighet att ställa frågor till anestesisjuksköterskan. Lekrummet är öppet på onsdagar klockan 15.00–16.00, men ni kan kontakta operationsenheten på telefonnummer 0410-555 03 för att avtala en annan tid.

Astma

Om barnet har kortisoninhalation (till exempel Flutide, Pulmicort, Symbicort) mot astma ska denna tas i dubbel dos veckan före operation.

Fasta

Barnet fastar efter klockan 24.00 natten inför operationen. Det är för att förhindra att barnet kräks i samband med narkosen. Att fasta innebär att man inte får äta, tugga tuggummi eller äta karameller. Barnet får dricka ett glas (totalt tre deciliter) av klara drycker, såsom vatten eller saft fram till två timmar innan barnet ska infinna sig på operationsavdelningen.

Förberedelser inför operation

Det händer att barnet slappnar av i samband med narkos och då kanske kissar på sig. Ta därför gärna med ombyteskläder.

På operationsdagens morgon, två timmar innan ni ska vara på sjukhuset, vill vi att du ger barnet Panodil eller Alvedon (Paracetamol) enligt ordination från narkosläkare. Det ska du göra för att motverka smärtan som uppkommer i samband med operationen. Om du inte har fått information om dosering, kontakta öron-, näs- och halsmottagningen. Efter denna första dos kan du ge barnet nästa dos tidigast efter sex timmar, då enligt den vanliga doseringen.

När ni kommer till lasarettet går ni till receptionen som finns vid huvudentrén för att registrera er. Förälder tar med sig legitimation. En förälder får följa med, men syskon kan inte komma med in. Därefter går ni till operationsenheten som ligger på våning 1, följ skylt för hiss B.

Barnet och en förälder kallas in till behandlingsrummet och får där träffa öronläkaren som ibland först vill undersöka barnet för att försäkra sig om att det fortfarande finns behov av en operation. Därefter blir barnet sövt med mask (barnet får andas in sömnmedel) och slipper därmed nålstick.

Efter operationen vilar barnet i regel i mellan en halvtimme och en timme på uppvakningsenheten innan ni får åka hem. Efter operationen bör barnet vila hemma resten av dagen.

Vid smärta kan ni ge barnet Alvedon eller Panodil var fjärde till var sjätte timme, högst fyra gånger per dygn.

Dusch och bad

Efter operationen ska det inte komma in tvål eller hårschampo i örat. Vid dusch eller bad i badkar behövs inget skydd mot vatten. Däremot om barnet är förtjust i att dyka eller att hoppa i vattnet i samband med bad ska skydd användas. Exempel på sådant skydd är apotekets öronproppar, fetvadd, badmössa eller en kombination av dessa.

Efterkontroll

Plaströren brukar sitta i trumhinnan i cirka sex till arton månader innan de spontant stöts ut. Barnet kontrolleras under denna tid regelbundet var tredje till var sjätte månad avseende rörens funktion.

Ibland uppstår en flytning (ibland illaluktande) från örat. Då har sannolikt en mellanöreinfektion uppkommit. Denna behöver behandlas. Kontakta  Öron- näs och halsmottagningen.

Uppstår flytningen under en helg när mottagningen är stängd kan ni börja droppa TcPB-droppar (Terracortril med Polymyxin B) i örat. Två–tre droppar två–tre gånger om dagen i tre dagar. Kontakta Öron- näs och halsmottagningen nästföljande vardag.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter