Minnesutredning test

Under en minnesutredning får du göra flera undersökningar för att vi ska kunna ställa eller avfärda en diagnos. Det är bra att ha med en närstående när du ska undersökas.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. Ta gärna med en närstående under undersökningarna.

Vid ditt första besök får du göra minnestester, EKG, blodtrycksmätning och lämna blodprover. Den närstående som du tagit med får träffa en av våra kuratorer för ett samtal.

Efter provtagningarna får du och din närstående träffa en läkare. Ni samtalar med läkaren, och du får göra ytterligare minnestester och en kroppslig undersökning. Efter det går det oftast att ställa en eventuell diagnos på den sjukdom som orsakar dina minnessvårigheter. När diagnosen är satt planerar vi en eventuell behandling.

Ibland behöver du gå vidare med fler undersökningar för att vi ska kunna ställa en diagnos. Förutom medicinsk behandling kan du även få råd och stöd från arbetsterapeut och kurator. Det kan även dina närstående få, om de behöver.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter