Behandlingar och utredningar

Inom Psykiatri Skåne behandlar vi psykiatriska diagnoser och sjukdomar som kräver specialistvård. Här har vi samlat information om olika diagnoser och de behandlingar som vi ger.

När du kommer till oss gör vi en individuell bedömning kring vilken typ av vård som passar dig bäst. En del diagnoser behandlas på flera mottagningar medan andra behandlas på mer specialiserade mottagningar och avdelningar.

Du som söker psykiatrisk vård vänder dig i första hand till din vårdcentral som hänvisar dig vidare till oss om det behövs. Du kan även söka vård genom en egenremiss. På respektive mottagningssida finns information om hur du går tillväga just där.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter